Julian Żołnierkiewicz

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Julian Żołnierkiewicz

ks. Julian ŻołnierkiewiczReprodukcja ze zbiorów Krzysztofa Kozłowskiego. Źródło: www.kkozlowski.pl
ks. Julian Żołnierkiewicz
Reprodukcja ze zbiorów Krzysztofa Kozłowskiego. Źródło: www.kkozlowski.pl
Data i miejsce urodzenia 23 maja 1931 r.
Odceda
Data i miejsce śmierci 23 października 2013 r.
Olsztyn
Miejsce spoczynku Olsztyn
Zawód duchowny katolicki, proboszcz

Julian Żołnierkiewicz (ur. 23 maja 1931 r. w Odcedzie, zm. 23 października 2013 r. w Olsztynie) – duchowny katolicki, były proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.

Życiorys

W latach 1943–1944 był współpracownikiem AK. Dostarczał żywność, przekazywał informacje oddziałom AK w okręgu stołpeckim. W sierpniu 1946 r. wraz z rodziną został repatriowany do Polski.

Szkoła i wykształcenie

UW 1951 r. zdał maturę w ramach kursu wstępnego do WSD "Hosianum" w Olsztynie. Po ukończeniu seminarium przyjął święcenia kapłańskie (1956 r.) z rąk bp. Mariana Jankowskiego. W latach 1974-1978 kontynuował studia w zakresie socjologii religii na Akademii Teologii Katolickiej, gdzie uzyskał tytuł magistra. W 1978 r. uzyskał również tytuł doktora.

Praca

Po święceniach kapłańskich został wikariuszem w Ełku, następnie w parafii NSPJ w Olsztynie. Od 31 sierpnia 1972 r. do 2006 r. był proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.

W 1963 organizował Duszpasterstwo Akademickie w Olsztynie. W latach 1977–1997 był wykładowcą w Instytucie Teologiczno-Historycznym w Olsztynie, filii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1980–1989 był kapelanem NSZZ Solidarność.

W 1985 organizował Duszpasterstwa Ludzi Pracy, był opiekunem spotkań podziemnych struktur Solidarności, organizatorem pomocy dla internowanych i więźniów, duchowym opiekunem kolporterów. Sam również był kolporterem wydawnictw podziemnych, w tym ulotek, i organizatorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

10 kwietnia 2010 r., tuż po katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku, w zastępstwie za bp. polowego WP Tadeusza Płoskiego, który zginął w tej katastrofie, odprawiał na cmentarzu wojskowym w Katyniu mszę św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej, a także ofiar katastrofy.

Współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Olsztynie.

Odznaczenia

W 1958 r. odznaczony został godnością kapelana honorowego Jego Świątobliwości, w 1985 r. godnością kanonika rzeczywistego warmińskiej kapituły katedralnej, a w 1992 r. godnością pronotariusza apostolskiego.

Nagrody i wyróżnienia:

  • Jury Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego (ufundowanej przez Stowarzyszenie "Civitas Christiana") przyznało mu nagrodę za "pracę duszpasterską na wielu polach oraz wspieranie katolików świeckich w ich służbie Ojczyźnie i społeczności lokalnej".
  • Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność nadał mu tytuł Honorowego Członka NSZZ Solidarność (2000 r.)
  • Minister kultury i dziedzictwa narodowego jako osobie zaangażowanej w funkcjonowanie niezależnych wydawnictw przyznał ks. Żołnierkiewiczowi odznakę "Zasłużony Działacz Kultury" (2000 r.).
  • Kapituła medalu "Znak Solidarności" przyznała mu w 2001 r., w 20. rocznicę stanu wojennego, "Znak Solidarności" za pomoc okazywaną represjonowanym w okresie stanu wojennego, m.in. umożliwienie schronienia represjonowanym na plebanii oraz organizowanie pomocy materialnej.

Bibliografia

A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie w Diecezji Warmińskiej w latach 1945-1992, cz.2, Olsztyn 2007.
olsztyn.gosc.pl [15.11.2014]