Kapliczka w Bukwałdzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Kapliczka w Bukwałdzie – kapliczka przydrożna w Bukwałdzie, datowana na 1920 r., powiat olsztyński, gmina Dywity.

Kapliczka w Bukwałdzie. Fot. Stanisław Kuprjaniuk
Kapliczka w Bukwałdzie. Fot. Stanisław Kuprjaniuk

Położenie

Kapliczka usytuowana na wyjeździe z Bukwałdu w kierunku Garzewka i Różynki.

Opis

Kapliczka o charakterze przydrożnym przy wyjeździe ze wsi w kierunku Garzewka i Różynki. Budowla o starannie opracowanej formie architektonicznej, jednokondygnacyjna, murowana z czerwonej cegły licowej na rzucie kwadratu, z tynkowanymi płycinami. Wybudowana w 1920 r. na granicy gospodarstwa rodziny Gerigk, poświęcona św. Józefowi patronowi dobrej śmierci.

Podstawa oddzielona obdaszkiem, w dolnej partii szersza, ozdobiona płyciną. W smukłym korpusie wnęka zamknięta ostrym łukiem podkreślona tynkowaną blendą powyżej podstawy łuku. We wnęce gipsowa figura św. Józefa. W polu trójkątnego szczytu również blenda. Elewacje boczne rozwiązane podobnie, zamiast wnęki ostrołukowe blendy. W miejscu przecięcia kalenic daszku wielospadowego filarkowa sterczyna z metalowym krzyżem.

O historii kapliczki wzniesionej dla upamiętnienia Józefa Gerigka, zmarłego na gruźlicę w wieku 40 lat, zaświadcza wykonana w olsztyńskim zakładzie J. Dosta, szklana, czarna tablica z napisem: "Heiliger Josef. Für sprecher der Sterbenden bitte für uns. Zum Andenken an J.G. 1920" – tłum. z niem.: "Święty Józefie. Patronie umierających. Módl się za nami. Ku Pamięci J.G. 1920". Jest to jedna z nielicznych kapliczek warmińskich, w której tak wyraźnie zachował się ślad indywidualnej historii i religijnej postawy pobożnego Warmiaka.

Bibliografia

Kuprjaniuk Stanisław, Patroni warmińskich kapliczek – św. Józef, [w:] Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz i P. Rabczyński, Olsztyn 2012.
Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.
Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Linki zewnętrzne

Kapliczki Warmii [29.12.2013]