Kapliczki w Biskupcu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Kapliczki w Biskupcu – przydrożne kapliczki znajdujące się poza średniowiecznym obrębem Biskupca, datowane na XIX i XX w., powiat olsztyński.

Kapliczka w Biskupcu. Fot. Stanisław Kuprjaniuk
Kapliczka w Biskupcu. Fot. Stanisław Kuprjaniuk

Położenie

Kapliczki znajdują się w dawnych miejscach granicznych miastach.

Opis

Trzy kapliczki, wszystkie poza obrębem średniowiecznego miasta lokacyjnego, przy drogach prowadzących na południe, zachód i północ. Jedna kapliczka przy drodze do Bredynek znajduje się poza dzisiejszymi granicami miasta. Wszystkie kapliczki z końca XIX lub początku XX w., murowane z czerwonej cegły licowej, o zróżnicowanych formach architektonicznych.

Kapliczka przy rozwidleniu dróg prowadzących do Czerwonki i Bęsi, dwukondygnacyjna. Jej kondygnacje zostały przedzielone uskokowymi gzymsami i daszkiem pokrytym glazurowaną zielono dachówką. W drugiej kondygnacji ostrołukowo zamknięta wnęka z figurą Matki Bożej. Na elewacjach bocznych metalowe plakiety z plastycznymi przedstawieniami Trójcy Świętej i Chrystusa.

Kapliczka z 1910 r. przy drodze prowadzącej do Bredynek, z profilowanym uskokowo cokołem i gzymsami oraz narożnymi filarkami. W ostrołukowej wnęce figura maryjna. Na cokole płycina z inskrypcją w języku niemieckim.

Dwie pozostałe kapliczki, przy drogach prowadzących do Rzecka i do Szczytna, jednokondygnacyjne, o zwartych, smukłych bryłach, z ostrołukowymi wnękami i dwuspadowymi dachami.

Bibliografia

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.
Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Linki zewnętrzne

Kapliczki Warmii [22.12.2013]