Kapliczki w Jonkowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Kapliczki w Jonkowie – kapliczki w Jonkowie, datowane na XVIII, XIX i XX w., powiat olsztyński, gmina Jonkowo.

Kapliczka w Jonkowie. Fot. Stanisław Kuprjaniuk
Kapliczka w Jonkowie. Fot. Stanisław Kuprjaniuk

Położenie

Jonkowo – wieś gminna w powiecie olsztyńskim.

Opis

We wsi i w okolicach siedem kapliczek. Najstarsza pochodzi z XVIII w. Dawniej znajdowała się na rozstaju dróg do Gutkowa i Mątek. Była tynkowana, w typie barokowej kapliczki o prostych formach. Obecnie, po przebudowie skrzyżowania, przeniesiona na pobocze i odtworzona bez poszanowania jej oryginalnej formy.

Przy drodze biegnącej prze wieś trzy kapliczki o formach neogotyckich, w tym dwie datowane: kapliczka z 1890 r. i kapliczka z 1935 r. Inna kapliczka znajduje się przy bocznym odgałęzieniu tej drogi. Wszystkie murowane z czerwonej cegły licowej, o różnorodnych rozwiązaniach architektonicznych i detalu, jak skarpy na narożach, sterczyny i fryzy. Przy drodze do Gutkowa kapliczka z początku XX w., murowana z czerwonej cegły licowej, dwukondygnacyjna, nakryta wielospadowym dachem z ukośnie ustawionymi sterczynami w narożach. Obok kapliczki rosnący w asyście klon. Za przejazdem kolejowym, przy drodze do Giedajt, kapliczka o wyraźnych cechach stylu neogotyckiego. W blendzie pierwszej kondygnacji zachowana drewniana tablica z wykonanymi z blachy krucyfiksem i Arma Christi.

Bibliografia

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.

Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Linki zewnętrzne

Kapliczki Warmii [22.12.2013]