Kapliczki w Szalmi

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Kapliczki w Szalmi – kapliczki w Szalmi, datowane na XX w., powiat braniewski, gmina Płoskinia.

Kapliczka w Szalmi. Fot. Stanisław Kuprjaniuk
Kapliczka w Szalmi. Fot. Stanisław Kuprjaniuk

Położenie

Szalmia – wieś w gminie Płoskinia.

Opis

Kapliczka we wsi z początku XX w., wzniesiona naprzeciw kościoła parafialnego zniszczonego w czasie II wojny światowej. Całość murowana z czerwonej cegły licowej, z tynkowanym detalem, o nietypowej formie baldachimu wspartego na filarowych arkadach. Z tyłu strukturę zamyka pełna ściana z wysuniętym murkiem z półką, na której niegdyś umieszczona była figura Chrystusa. Dach dwuspadowy, z wydatnym łamanym i profilowanym gzymsem podokapowym. Mocno rozprofilowane filary oraz gzymsy malowane w żywych kolorach. Przy drodze z Szalmi do Bemowizny druga kapliczka z początku XX w., która przed wojną przynależała do nieistniejącej już wsi Gronkowo. Kapliczka o skromnej architekturze, z czerwonej cegły licowej przemalowanej dodatkowo farbą olejną. W elewacji frontowej duża wnęka, zaś w trójkątnym szczycie ceramiczna plakieta z motywem czteroliścia.

Przy kapliczce w Gronkowie niegdyś istniały groby zabitych żołnierzy niemieckich.

Bibliografia

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.
Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Linki zewnętrzne

Kapliczki Warmii [22.12.2013]