Kapliczki w Wilczkowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Kapliczki w Wilczkowie – kapliczki w Wilczkowie, datowane na XVIII i XIX w., powiat lidzbarski, gmina Lubomino.

Kapliczka w Wilczkowie. Fot. Stanisław Kuprjaniuk
Kapliczka na kol. zach. Wilczkowa. Fot. Stanisław Kuprjaniuk

Położenie

We wsi i okolicach znajduje się dziesięć kapliczek, sześć we wsi, trzy na koloniach północno-zachodnich i jedna przy drodze do Rogiedli. Kapliczki we wsi są usytuowane przy biegnącej przez miejscowość drodze, a pozostałe przy dawnej owalnicy.

Opis

Przy wjeździe od strony Ełdyt Wielkich znajduje się dwukondygnacyjna kapliczka, która, po pracach remontowych przeprowadzonych w 2000 r., została pozbawiona cech stylowych i waloru autentyzmu. Nieco dalej znajduje się neogotycka kapliczka, która na podstawie chorągiewki wiatrowej datowana jest na 1906 r. Ta budowla jest jedną z trzech analogicznie powstałych kapliczek we wsi. Pozostałe z tej grupy kapliczki znajdują się przy bocznej drodze i posiadają te same cechy stylowe, takie jak fryzy ceglane, płyciny w kształcie krzyża, profilowane obramienia otworów, podział skarpami lub sterczynami.

W pobliżu kapliczki z 1906 r. wybudowano kapliczkę, która charakteryzuje się szeroką, płaską fasadą i półkolistą apsydą z tyłu. W jej elewacji frontowej znajdują się dwie wnęki zamknięte łukiem odcinkowym. Kapliczka powstała na przełomie XVIII i XIX w.

Wysokim postumentem z ostrołukową wnęką, sięgającą niemal kalenicy dachu, charakteryzuje się kapliczka z 1921 r., znajdująca się już za granicami Wilczkowa, w kierunku Łęgna. Pozostałe cztery kapliczki, o charakterze przydomowym, usytuowane poza obrębem wsi Wilczkowo.

Kapliczka przy drodze do Rogiedli odznacza się charakterem przydrożnym. Szczególną wartość architektoniczną posiada kapliczka z 1940 r., znajdująca się na kolonii północno-zachodniej. Została ona wyposażona w ostrołukowe otwory w pierwszej kondygnacji, prześwit przeznaczony na dzwonek w drugiej kondygnacji i dach wielospadowy. Ciekawa kapliczka jest usytuowana na kolonii zachodniej. W jej otoczeniu zachowała się część okalających ją drzew.

Bibliografia

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.
Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Linki zewnętrzne

Kapliczki Warmii [22.12.2013]