Koło Łowieckie "Leśnik" w Starych Jabłonkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Koło Łowieckie "Leśnik" w Starych Jabłonkach – jedno z 20 kół łowieckich działających w okręgu olsztyńskim. Koło zrzesza 78 członków macierzystych i 7 niemacierzystych. Funkcje prezesa Koła sprawuje Zbigniew Bryś. W strukturze Koła wyodrębniono stanowisko łowczego (Marian Ramczykowski), trzech podłowczych (Tadeusz Nosek, Ryszard Dolny, Eugeniusz Szwajkowski) oraz skarbnika (Marek Murzyn) i sekretarza (Marcin Czerwiński).

Historia

Koło Łowieckie "Leśnik" w Starych Jabłonkach zostało założone w 1951 r. Inicjatorami jego powstania byli pracownicy lasów państwowych z okolic Starych Jabłonek: Czesław Grabarczyk, Józef Jankowski, Witold Kiedrowski, Seweryn Marek, Edward Markowicz, Czesław Miśkiewicz, Roman Napierała, Marian Nitecki, Bogdan Talbierz, Zygmunt Tułodziecki, Marian Ulbrych i Henryk Wielgosz.

Początkowo koło otrzymało obwód w Nadleśnictwie Kudypy. Dopiero w październiku 1954 r. wydzierżawiony został obwód nr 118 o powierzchni ponad 6000 ha w Nadleśnictwie Stare Jabłonki. Był on dzierżawiony do lipca 1964 r. Wówczas Urząd Rady Ministrów, tworząc zamknięte ośrodki rządowe, do jednego z nich włączył obwód nr 118. Z tego względu od 20 października 1964 r. Koło dzierżawi obwód nr 171 (dawny nr 98) w Nadleśnictwie Mrągowo, a od 1965 r. obwód w Nadleśnictwie Młynary, który zarząd zamienił na obwód nr 215 (obecny nr 147) w Nadleśnictwie Dobrocin. Ponadto w 2008 r. Koło wydzierżawiło z Nadleśnictwa Jagiełek obwód nr 272. Łączna powierzchnia dzierżawionych obwodów wynosi ok. 18.900 ha.

Tradycją Koła Łowieckiego "Leśnik" w Starych Jabłonkach jest dziedziczenie zamiłowanie do łowiectwa. Myśliwska pasja przechodzi "z ojca na syna".

Gospodarka

Koło Łowieckie "Leśnik" w Starych Jabłonkach w ramach działalności gospodarczo-hodowlanej podejmuje działania zapewniające zwierzynie łownej lepsze warunki bytowania. W tym celu są zakładane i uprawiane w lasach poletka karmowe. Członkowie i kandydaci Koła dbają stale o utrzymanie, modernizację oraz rozbudowę urządzeń łowieckich. Na początku lat 90. podjęło próbę introdukcji daniela. Przedsięwzięcie to nie zakończyło się pełnym sukcesem, ponieważ daniele wyemigrowały do sąsiednich obwodów. Mimo to Koło szczyci się dziś populacją liczącą 36 szt. tych zwierząt.

Koło znane jest z koleżeńskiej atmosfery i kultywowania tradycji łowieckich. Corocznie organizuje uroczyste polowanie w dniu swego patrona św. Huberta. Koło popularyzuje idee ochrony przyrody, biorąc udział w organizacji imprez dla myśliwych, ich rodzin i sympatyków łowiectwa. Są to pikniki strzeleckie, wystawy łowieckich trofeów, a także polowania dla zarządów sąsiednich kół.

Za zgodą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Koło wybudowało Wiatę Edukacji Przyrodniczo-Leśnej na gruncie dzierżawionym od Nadleśnictwa Dobrocin, na terenie obwodu łowieckiego nr 215.

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie "Leśnik" w Starych Jabłonkach
ul. Olsztyńska 2
14-133 Stare Jabłonki
tel. 602 657 338
e-mail: kl.lesnik@wp.pl

Bibliografia

kola.lowiecki.pl [20.02.2015]