Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Górowie Iławeckim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Górowie Iławeckim

Rodzaj organizacji partia polityczna
Rok założenia 1972

Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Górowie Iławeckim (KMG PZPR Górowo) - ogniwo I instancji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej działające w latach 1972-1989 na terenie miasta i gminy Górowo Iławeckie.

Historia

KMG PZPR Górowo powstał w wyniku reformy administracyjnej z 1972 r. i powiązaną z nią reformą struktur PZPR (likwidacja komitetów gromadzkich PZPR). KMG PZPR Górowo został powołany na konferencji w dniu 04 grudnia 1972 r.; funkcję I sekretarza objął Walerian Chmura. Brak precyzyjnych danych o zakończeniu działalności Komitetu.

Ostatnia konferencja miejsko–gminna odbyła się 25 stycznia 1989r., ostanie posiedzenie egzekutywy – w listopadzie 1989r. W 1975 r. do KMG PZPR Górowo włączono struktury zlikwidowanego Komitetu Gminnego PZPR w Kandytach.

Struktury i członkowie

Organami KMG PZPR Górowo były: konferencje partyjne, zebrania plenarne ("plenum"), egzekutywa, komisja rewizyjna, komisja kontroli partyjnej.

Władzą zwierzchnią miejsko–gminnej organizacji partyjnej była konferencja sprawozdawczo–wyborcza posiadająca atrybuty organu uchwałodawczego. Konferencje partyjne zwoływane były nie rzadziej niż raz na 5 lat. Zajmowały się głównie rozliczaniem władz kadencji mijającej oraz wyborem władz kadencji następnej: składu Komitetu oraz Komisji Rewizyjnej (później: Komisji Kontrolno–Rewizyjnej).

Miejsko-gminne konferencje partyjne w Górowie Iławeckim:

 • 1972.12.04
 • 1974.12.10
 • 1975.10.12
 • 1977.11.11
 • 1979.11.03
 • 1981.05.10
 • 1982.12.12
 • 1983.11.26
 • 1985.03.02
 • 1986.04.03
 • 1989.01.29

Pomiędzy obradami konferencji nadrzędną władzą instancji partyjnej były posiedzenia plenarne komitetu, zwoływane nie rzadziej niż raz na kwartał. Komitet wyłaniał w tajnym głosowaniu skład egzekutywy, wybierał też sekretarzy: I-ego, organizacyjnego, propagandy i rolnego. Egzekutywa stanowiła organ wykonawczy komitetu, kierowała pracą partyjną w okresie między posiedzeniami plenum, była ciałem zarządzającym organizacją partyjną na podległym jej terenie. Pracą egzekutywy kierował I sekretarz. I sekretarz reprezentował komitet na zewnątrz. Organami kontrolnymi miejsko–gminnej organizacji partyjnej były Miejsko–Gminna Komisja Rewizyjna (później: Kontrolno–Rewizyjna) oraz Miejsko–Gminna Komisja Kontroli Partyjnej.

Członkowie i kandydaci / struktury podległe
rok członkowie i kandydaci struktury podległe
1972 775 -
1974 829 -
1976 926 POP - 39, OOP - 10
1977 937 POP - 39, OOP - 9
1978 981 POP - 41, OOP - 11
1979 1018 POP - 42, OOP - 12
1980 1024 POP - 42, OOP - 12
1981 911 POP - 42, OOP -12
1982 858 POP - 40, OOP - 12
1983 806 POP - 42, OOP - 12
1984 807 POP - 44, OOP - 2
1985 811 POP - 45, OOP -7

Osoby związane z organizacją

Funkcję I sekretarza KMG PZPR Górowo sprawowali:

 • Walerian Chmura (1972–1981)
 • Jan Sołochuda (1981)
 • Tadeusz Klusek (1981–1988)
 • Jan Możdżyński (1988–1989)

Źródła archiwalne

Archiwum Państwowe w Olsztynie, zespół nr 1174.