Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Sępopolu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Sępopolu

Rodzaj organizacji partia polityczna
Rok założenia 1972 r.

Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Sępopolu (KMG PZPR Sępopol) - ogniwo I instancji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej działające w latach 1972-1989 na terenie miasta i gminy Sępopol.

Historia

KMG PZPR Sępopol powołany został na konferencji partyjnej w grudniu 1972 r. Pierwszym sekretarzem został wówczas Józef Kasprzak. Powołanie komitetu wiązało się z rozpoczętą w 1972r. reformą administracyjną kraju i związaną z tym koniecznością dostosowania struktury ogniw partyjnych do nowych granic administracyjnych (komitety miejskie, gminne oraz miejsko-gminne zastąpiły wcześniej istniejące komitety gromadzkie PZPR). Brak informacji o zakończeniu działalności Komitetu.

Struktury i członkowie

Pod koniec 1976 r. KMG skupiał 691 członków i kandydatów w 23 podstawowych organizacjach partyjnych [POP] i 15 oddziałowych organizacjach partyjnych [OOP].

Ostatnie uchwytne dane dot. 1985 r.; KMG skupiał wówczas 679 członków i kandydatów w 30 POP i 8 OOP.

Najważniejszym organem KMG były konferencje sprawozdawczo - wyborcze (a także inne ich rodzaje: sprawozdawcze i przedzjazdowe). W Sępopolu odbyły się one kolejno:

 • 12 listopada 1972 r.
 • 01 grudnia 1974 r.
 • 04 października 1975 r.
 • 20 listopada 1977 r.
 • 09 listopada 1979 r.
 • 09 maja 1981 r.
 • 21 listopada 1982 r.
 • 26 listopada 1983 r.
 • 28 lutego 1985 r.
 • 04 kwietnia 1986 r.
 • 07 listopada 1986 r.
 • 18 stycznia 1989 r.

Osoby związane z organizacją

Funkcję I sekretarza KMG PZPR Sępopol sprawowali m.in.:

 • Józef Kasprzak (1972-1981)
 • Antoni Figurowicz (1981-1982)
 • Kowalewski Marian (1982-1983)

Źródła archiwalne

Archiwum Państwowe w Olsztynie, zespół nr 1182.