Krystyna Lewańska

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Krystyna Lewańska

Krystyna LewańskaŹródło: Radio Olsztyn [26.06.2014]Krystyna Lewańska
Źródło: Radio Olsztyn [26.06.2014]
Data i miejsce urodzenia 3 kwietnia 1952 r., Braniewo
Miasta i Gminy Frombork
Okres urzędowania 2002–2006
Okres urzędowania 2006–2010
Okres urzędowania 2010–2013

Krystyna Lewańska (ur. 3 kwietnia 1952 r. w Braniewie) – społecznik, samorządowiec, burmistrz miasta i gminy Frombork.

Krystyna Lewańska
Źródło: www.kobietysukcesu.eu [26.06.2014]

Życiorys

Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Przed objęciem stanowiska burmistrza Fromborka pracowała w elbląskim oddziale firmy ubezpieczeniowej.

Od listopada 2002 r. pełniła stanowisko burmistrza Fromborka. Była członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Jędrychowie, członkiem zarządu miejskiego i gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku, prezesem zarządu powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie, członkiem zarządu Morskiego Klubu Żeglarskiego PTTK DAL we Fromborku.

Krystyna Lewańska jako burmistrz Fromborka zmieniła miasto radykalnie. Najważniejszym dokonaniem było przeprowadzenie procesu naprawczego gminy, która była zadłużona w ok. 60% (według danych za półrocze 2008 r. zadłużenie wynosi obecnie 13,31%). W 2007 r. przygotowano i uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalono Plan Rozwoju Lokalnego, uaktualniono Strategię Rozwoju Miasta i Gminy. W czasie pierwszej kadencji Krystyna Lewańska rozpoczęła starania o uzyskanie przez Frombork statusu uzdrowiska. Z powodzeniem zabiegała o budowę mariny (portu jachtowego z zapleczem) i pozyskała na ten cel 10 mln złotych. Dokonała reorganizacji placówek oświatowych; odremontowano je oraz doposażono w środki nauczania i sprzęt.

W okresie kadencji Krystyny Lewańskiej doposażono Ochotnicze Straże Pożarne oraz zakupiono samochód i sprzęt stanowiący jego wyposażenie. Wyremontowano i doposażono 3 świetlice sołeckie w ramach budowy Sołeckich Centrów Kultury. Z inicjatywy pani burmistrz wykonano modernizację oświetlenia miasta, oświetlenie wsi Biedkowo i Baranówki oraz częściowo Drewnowa i Bogdan. Pozyskano nieodpłatnie nieruchomości gruntowe pod boiska sportowe oraz 11 ha w obrębie miasta na cele publiczne i 3 200 m² budynków w Nowych Sadłukach. Na trwałe wpisano w kalendarz imprez zainicjowane przez Krystynę Lewańską w sierpniu 2003 roku Dni Fromborka. Rozpoczęto prace nad iluminacją Wzgórza Katedralnego.

W 2013 r., po kilkuletnim procesie, burmistrz Fromborka Krystyna Lewańska została skazana prawomocnym wyrokiem za przekroczenie uprawnień i działania na szkodę Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Sprawa dotyczyła nieprawidłowości przy budowie w latach 2006–2007 sołeckich centrów kultury na terenie gminy Frombork: w Wielkim Wierznie, Sadułkach i Jędrychowie. Na te inwestycje gmina dostała unijne dofinansowanie. Proces toczył się sześć lat. Ostatecznie sąd stwierdził, że części robót nie wykonano lub zrobiono innymi metodami niż w kosztorysie i przy użyciu innych materiałów. Wykonano też prace, które nie były uwzględnione w planach. Ze względu na te nieprawidłowości Urząd Marszałkowski w Olsztynie zażądał zwrotu dotacji w wysokości 124 tysięcy złotych, a sąd skazał panią burmistrz na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 1200 złotych grzywny[1]. "Ten wyrok podważa sens mojej dziesięcioletniej pracy na rzecz mieszkańców. Uważam go za krzywdzący, haniebny i naruszający moje dobre imię" – napisała w oświadczeniu do mediów burmistrz Fromborka Krystyna Lewańska[2]. Prawomocny wyrok w zawieszeniu, od którego nie przysługuje kasacja, spowodował, że straciła stanowisko burmistrza, nie będzie też mogła kandydować w wyborach[3]. Po odrzuceniu przez Sąd apelacji zrezygnowała z pełnienia funkcji i poinformowała radnych, że odchodzi na emeryturę. Radni podjęli wówczas uchwałę o wygaśnięciu mandatu burmistrza.

Szkoła i wykształcenie

  • Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie

Działalność społeczna i samorządowa

  • burmistrz miasta i gminy Frombork (2002–2013)
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddział Powiatowy w Jędrychowie
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddział Powiatowy w Braniewie – prezes zarządu (od 2011 r.)
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddział Powiatowy we Fromborku – członek zarządu
  • Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych – członek zarządu

Odznaczenia i wyróżnienia

  • Laureatka plebiscytu "Kobiety sukcesu Warmii i Mazur" 2009[4]

Przypisy

Zobacz też

Urząd Miasta i Gminy Frombork [26.06.2014]
elblag24.pl, Frombork bez Burmistrza. A ona zmieniła oblicze tego miasta! [26.06.2014]
elblag24.pl, Oświadczenie Krystyny Lewańskiej w sprawie oddalenia przez Sąd Okręgowy w Elblągu apelacji [26.06.2014]

Bibliografia

kto.wm.pl [12.06.2014]
kobietysukcesu.eu [26.06.2014]