Leon Kłonica

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Leon Kłonica

Leon Kłonica
Leon Kłonica
Data i miejsce urodzenia 10 listopada 1929 r.
Kraszkowo
Zawód polityk, rolnik

Kłonica Leon ur. 10 listopada 1929 r. w Kraszkowie w woj. kieleckim – rolnik, polityk, I sekretarz KW PZPR w Olsztynie, minister rolnictwa.

Życiorys

Urodził się w rodzinie chłopskiej jako syn Jana i Julianny.

Szkoła i wykształcenie

Zdobył wykształcenie wyższe (1953 r.). Ukończył studia na Wydziale Rolnym WSR w Olsztynie, gdzie uzyskał tytuł inż. rolnik.

Praca

Po studiach pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Pieckach jako agronom (1953–1956). W latach 1956–1962 był kierownikiem Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mrągowie. Od lutego 1963 r. pracował w Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, początkowo jako zastępca kierownika, a od 1966/67 r. do 1971 r. jako kierownik Wydziału. Od czerwca 1975 r. do stycznia 1978 r. był przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Od grudnia 1977 r. do lutego 1981 r. był ministrem rolnictwa.

Działalność polityczna

 • członek ZSL
 • członek PZPR (od 1956)
 • członek KP PZPR Mrągowo (od stycznia 1960)
 • sekretarz rolny KP PZPR Mrągowo (1962–1963)
 • członek egzekutywy KW PZPR Olsztyn (od marca 1971 r. do grudnia 1977)
 • sekretarz rolny KW PZPR Olsztyn (od marca 1971 r. do lutego 1975)
 • II sekretarz KW PZPR Olsztyn (od lutego do maja 1975)
 • I sekretarz KW PZPR Olsztyn (od maja 1975 r. do grudnia 1977)
 • członek KC PZPR (grudzień 1975 – lipiec 1981)
 • poseł na Sejm PRL VII kadencji (1976-1980) – członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego
 • przewodniczący Rady Głównej Centralnego Związku Kółek Rolniczych (1977-1980).

Bibliografia

orka.sejm.gov.pl [14.01.2015]
IPN [14.01.2015]
T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991.
M. T. Korejwo, PZPR na Warmii i Mazurach 1948-1990. Struktury, organizacja, ludzie. Oddziaływanie na zinstytucjonalizowane formy życia społecznego, Olsztyn 2011.