Leszek Jan Rogalski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Leszek Jan Rogalski

Zdjęcie nadesłane przez Leszka Jana Rogalskiego
Zdjęcie nadesłane przez Leszka Jana Rogalskiego
Data i miejsce urodzenia 18 stycznia 1941 r.
Boruty, pow. Maków Mazowiecki
Zawód profesor nauk rolniczych, poeta, działacz społeczny
Odczyt wiersza.
Zdjęcie nadesłane przez Leszka Jana Rogalskiego
Źródło:Archiwum Leszka Jana Rogalskiego
Źródło:Archiwum Leszka Jana Rogalskiego
Źródło:Archiwum Leszka Jana Rogalskiego
Źródło:Archiwum Leszka Jana Rogalskiego
Autor wręcza uczennicy nagrodę książkową za konkursową recytację wiersza.
Źródło:Archiwum Leszka Jana Rogalskiego
Autor wręcza uczennicy nagrodę książkową za konkursową recytację wiersza.
Źródło:Archiwum Leszka Jana Rogalskiego
Książki – poezje wydane w latach 2007 - 2015 i rozdysponowane jako darowizny.
Źródło:Archiwum Leszka Jana Rogalskiego
Książki wydane w 2016 r.
Źródło:Archiwum Leszka Jana Rogalskiego

Leszek Jan Rogalski (ur. 18 stycznia 1941 r. w Borutach, pow. Maków Mazowiecki) – profesor doktor habilitowany nauk rolniczych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, poeta, działacz społeczny.

Biografia

Od 1 września 1960 r. mieszka w regionie Warmii, przebywając kolejno: Kostrzewy – nauczyciel (1 rok), Olsztyn – studia (5 lat), Dobrocin – staż (1 rok), Reszel- nauczyciel (10 lat), a od 1977 roku mieszka na stałe w Olsztynie jako pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Rolniczo-Technicznej, a następnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Żona Urszula, dwoje dzieci: Paweł i Agnieszka.

Interesuje się pięknem przyrody, ekofilozofią, a nade wszystko – poezją. Pasjonackie pisanie rozciągało się w czasie, a zwiększony wymiar przyjęło po 1980 roku. Publikował wiersze w różnych pismach. Dotychczas wydał 7 tomów.

Wykształcenie

 • Liceum Ogólnokształcące w Makowie Mazowieckim (1960.06.26)
 • Korespondencyjne Liceum Pedagogiczne w Mrągowie (1961.07.21)
 • Magister inżynier rolnictwa – Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie (1966.06.07)
 • Doktor nauk rolniczych – Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (1974.05.30), w trakcie wykonywania pracy zawodowej w Reszlu.
 • Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agrotechniki – Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (1987.02.23)
 • Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych (1996.10.22)

Działalność zawodowa i pełnione funkcje

Po ukończeniu studiów i odbyciu stażu produkcyjnego, w latach 1967 – 1977 pracował w Zespole Szkół Rolniczych w Reszlu jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Pełnił tam różne formy działalności: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, organizacyjną itp. Działał także społecznie, zajmował się szkolną organizacją Związku Młodzieży Wiejskiej, szkoleniami i wielu innymi działaniami.

1 maja 1972 r. uzyskał nominację na nauczyciela dyplomowanego, a 14 października 1975 r. został mianowany na stanowisko profesora szkoły średniej. W latach 1973 – 1977 pełnił funkcję wicedyrektora w tymże Zespole Szkół Rolniczych w Reszlu.

Pełnione funkcje na uczelniach wyższych

 • Akademia Rolniczo-Techniczna (ART) w Olsztynie (1977 – 2000):
  • Wicedyrektor Instytutu Agrolotnictwa (1977 – 1983)
  • Kierownik Zakładu Agrolotnictwa (1991 – 1997)
  • Kierownik Zakładu Technik Ochrony Roślin (1997 – 2000)
 • Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie:
  • Kierownik i organizator Katedry Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska (2000-2011)
 • Tytuły naukowe:
  • adiunkt -1977.07.01;
  • docent – 1988.05.01;
  • profesor nadzwyczajny – 1991.07.01;
  • profesor zwyczajny – 2001.03.01.
  • profesor Wszechnicy Mazurskiej (Wyższa Szkoła na Mazurach) w Olecku–(1997 – 2007).
  • profesor senior od 01.10.2011

Twórczość w dziedzinie kultury

 • W Warmię wrósł – ponad (55 lat) i daje temu wyraz w licznych wierszach i innych utworach. Niezależnie od pracy zawodowej rozwijał swoje zainteresowania poezją. Wprawdzie debiut miał miejsce już na studiach wydrukowaniem dwóch wierszy w piśmie RADAR, zwiększony wymiar piśmienniczy nastąpił po 1980 r. W kolejnych latach powstawały wiersze w bardziej stosownych momentach czasowych i inspiracyjnych i w głównej mierze o treściach refleksyjnych. W ostatnim ćwierćwieczu zwiększył proces wydawniczy. Publikował pojedyncze wiersze, a także prezentował je na Dniach Nauki i Sztuki, wernisażach oraz na licznych wieczorkach z poezją.
 • Członek grupy „Poszukujący Artyści Niezależni” w Olsztynie z podgrupami w Warszawie i w Krakowie.
 • Członek Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W zespole redakcyjnym czasopisma (kwartalnika) 5 plus X odpowiedzialny za grupę POECI.
 • Udział w audycji radiowej – Redakcji katolickiej „Droga” pt. Który przychodzi, m.in. wiersze recytuje Leszek Jan Rogalski (21.09.2014 r.)
 • Prezes Klubu Miłośników Poezji Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie (od 30.06.2017 r.)
 • Organizator „Wieczornic poetyckich” z recytacją wierszy własnej twórczości, w Klubie Baccalarium UWM w Olsztynie: (Wieczornica 1 - organizacyjna i poetycka, odbyła się 22.11.2017 r.,Wieczornica 2 – Kobieta w poezji - 8.03.2018 r.)
 • Dyplom z wyróżnieniem w kategorii Poezja XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Literackiego. Jury konkursu, Mszana Dolna, 22.10.2017 r.
 • Recytacja wierszy na okolicznościowych spotkaniach członków Klubu Seniorów Lotnictwa w Olsztynie (14.12 w latach: 2016 i 2017 r.)
 • Członek Klubu Miłośników Ziemi Świętokrzyskiej Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie
 • Wiersz „Praca rodzi zaszczyty” wydany drukiem w książce biograficznej pt. „Profesor Teofil Mazur dr honoris causa multi” str. 143 (2018 r.)


Wydane tomy wierszy

 1. Refleksje życiowe, 2008; ISBN 978-83-88125-56-0 (s.238)
 2. Barwne spojrzenia, 2009; ISBN 978-83-88125-63-8 (s.183)
 3. Wędrująca pamięć, 2010; ISBN 978-83-88123-80-5 (s.183)
 4. Sonety warmińsko-mazurskie, 2011; ISBN 978-83-62872-05-3 9 (s.175)
 5. W kręgu nadziei, 2012; ISBN 978-83-62872-17-6 (s.143)
 6. Ziemia pamięcią z Nazaretu, 2013; ISBN 978-83-938278-0-0 (s.125)
 7. Wzrokiem horyzontu, 2014; ISBN 978-83-938278-1-7 (s.122)
 8. Wiersz – pieśń „Tańcząc tango” jest w kompozytorskim opracowaniu,

Książki

 1. Sanktuarium Gietrzwałdzkie w obrazie Ojczyzny, Olsztyn 2016.
 2. Życiowe drogi rodziny Rogalskich rodem z Mazowsza, Olsztyn 2016.

Odczyty

 • I Festiwal Nauki i Sztuki we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku: Chwila z poezją – Impresje egzystencjalne (2007).II Festiwal Nauki i Sztuki we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku: Wiersze Nadziei z muzyczną oprawą Trio klarnetowego ze Szkoły Muzycznej w Olecku (2008).
 • Studenckie Spotkania Kulturalne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Może Teraz Alternatywnie II (2013) Ekspozycja wierszy i ich recytacja.
 • Wernisaże: Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie (2010; luty 2013; czerwiec 2013), Kościół Matki Boskiej Królowej Polski i Archaniołów w Olsztynie (2013; 04.2014; 10.2014; 2015).
 • Wieczorki autorskie połączone z promocją poezji w Olsztynie:
  • Instytut Kultury Chrześcijańskiej (2007; 2014),
  • Towarzystwo Przyjaciół Lasu – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (2008),
  • Klub Baccalarium Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2010),
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie (2015)
 • Pieśni jubileuszowe UWM w Olsztynie: Hymn absolwentów, Pieśń jubileuszowa UWM w Olsztynie i Pieśń profesora, autorstwa Leszka Jana Rogalskiego, zostały opracowane muzycznie i wykonane przez Krzysztofa Jezierskiego jako część składowa części artystycznej obchodów jubileuszowych sześćdziesięciolecia dziejów Uczelni Kortowskiej (2010)
 • Prezentacja wierszy w różnych okolicznościach wydanych w 2016 roku:
  • Recytacja na dorocznym spotkaniu członków Klubu Regionalnego „Cieszyniacy” działającego w ramach Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie (01.2016),
  • Prezentacja wiersza „Chrzest Polski” – 1050 rocznica w Olsztyńskim Radiu (15.04.2016)
  • Recytacja na Jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej profesora Tadeusza Rawy (06.2016),
  • Recytacja na promocji książki „Pradzieje Warmii i Mazur” Jana Pietrzyka (07.2016)
  • Recytacja wierszy na Jubileuszowym zjeździe absolwentów w 50 rocznicę ukończenia „Kortowianki” (26-28.08.2016),


Przekazane zbiory

Odnosząc się z uznaniem do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Polsce, w porozumieniu z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty w Olsztynie, przekazał nieodpłatnie (darowizna) na rzecz zbiorów bibliotecznych autorską poezję twórczości pasjonackiej 13 jednostkom w zbiorach po 7 tomów (nowych) każdy. Obdarowane jednostki:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Olsztynie – Nr 3, ul. Wańkowicza 1;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Olsztynie - Nr 1, ul. Karola i Roberta Małłków 3;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Olsztynie - Nr 2, al. Marszałka J. Piłsudskiego 56;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Olsztynie - Nr 7, ul. Krasickiego 2;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu –ul. Pocztowa 2.
 • Licea Ogólnokształcące w Olsztynie – I Liceum im. Adama Mickiewicza; III Liceum im. Mikołaja Kopernika; XI Liceum, ul. Kołobrzeska 9; XIII Liceum im. Świętej Rodziny. W Makowie Mazowieckim - Liceum Ogólnokształcące Nr 1, im. Marii Curie –Skłodowskiej, Biblioteka UWM w Olsztynie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Nagrody i odznaczenia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1987)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2011)
 • Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1989)
 • Zasłużony Pracownik Rolnictwa (1988)
 • Zasłużony dla Uczelni (Akademii Rolniczo-Technicznej) w Olsztynie (1999)
 • Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2011)
 • Medal „25 lat Zakładu Usług Agrolotniczych w Mielcu” (1996)
 • Medal Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie (2011)
 • Srebrna (1970) i Złota (1972) Honorowa Odznaka Związku Młodzieży Wiejskiej
 • Plakieta pamiątkowa za wzorową pracę na rzecz Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie w latach 1977-2011
 • Odznaka za 50 lecie przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego (2013)
 • Złota Odznaka Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie (2013)


 • Nagroda indywidualna Ministra Oświaty i Wychowania IIIo za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1973)
 • 21 nagród zespołowych Rektora ART i UWM w Olsztynie za prace naukowe i opracowania naukowo-badawcze w latach 1979-2010
 • 5 nagród indywidualnych Rektora ART i UWM w Olsztynie za prace naukowe i opracowania dydaktyczne w latach 1983-1998
 • 6 nagród jubileuszowych w latach 1985-2010


 • Dyplomy i podziękowania za recytację własnej twórczości w różnych formach przekazu.
  • Wszechnica Mazurska w Olecku:
  • I Festiwal Nauki i Sztuki (8-9.09.2007), oraz
  • II Festiwal Nauki i Sztuki (5-7.09.2008 )
  • Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kudypy – Towarzystwo Przyjaciół Lasu (2.12.2008)
  • Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie – Klub „Baccalarium” (9.12.2010)
  • Udział w Konkursie Recytatorskim im. Marii Zientary Malewskiej z recytacją wierszy Leszka Jana Rogalskiego, uczennic ZSO Nr 3 w Olsztynie – III miejsce Dominika Piórkowska i wyróżnienie konkursowe Hanna Gurgielewicz. Opieka przygotowawcza: Małgorzata Suszek (polonistka) i Ela Peczyńska (bibliotekarka), Brąswałd (23.10.2015).
  • Naroda Indywidualna Marszałka Województwa w Dziedzinie Kultury (2017)[1]

Podziękowania za nieodpłatne przekazanie do bibliotek kompletów poezji własnej twórczości otrzymano ze wszystkich 13 (w/w) jednostek. Wybór: Zespoły Szkół Ogólnokształcących w Olsztynie - Nr 1 i Nr 3 oraz z I i z III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie.

Bibliografia

 1. Informacje udostępnione przez Leszka Jana Rogalskiego.
 2. Informacje zawarte w poszczególnych tomach wierszy Wydawnictwa Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 3. Doniesienia mediów m.in. Gazeta Olsztyńska. Debata, internet itp.

Przypisy

 1. ilawa.wm.pl/469831,Gloria-Artis-dla-Antoniego-Czyzyka-z-Elblaga-Marszalek-docenil-tworcow-i-ludzi-kultury.html