Liceum Ogólnokształcące przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Liceum Ogólnokształcące przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

Data założenia: 2002 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: liceum ogólnokształcące
Adres: ul. M. Grzegorzewskiej 6, 10-048 Olsztyn

Liceum Ogólnokształcące przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie – placówka oświatowa znajdująca się w województwie warmińsko-mazurskim, w Olsztynie. Placówka wchodzi w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. Dyrektorem Szkoły jest Teresa Małgorzata Wasilewska – wicedyrektor Ośrodka ds. dydaktycznych.

Cele i zadania

Głównym zadaniem Liceum jest zapewnianie absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego, umożliwiającego zdawanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych lub w szkole policealnej.

Działalność wychowawczo-dydaktyczna i program szkoły

Liceum powstało w 2002 r. wraz z Zasadniczą Szkołą Zawodową. Inicjatorami utworzenia placówek byli przede wszystkim rodzice dzieci niesłyszących. Od września 2002 r. do czerwca 2014 r. Liceum posiadało profil – zarządzanie informacją. Jednak od roku szkolnego 2014/2015 wprowadzono kształcenie tylko w zakresie ogólnym.
Kadra pedagogiczna Szkoły rozwija zainteresowania uczniów w proponowanych dziedzinach, co stanowi dobrą podstawę do dalszej edukacji oraz do działalności o charakterze zawodowym. Do dyspozycji młodzieży jest pedagog, psycholog, pielęgniarka, logopeda – osoby wspierające proces edukacji i rehabilitacji słuchu i mowy.

Bibliografia

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie [11.06.2014]
oswdladziecinieslyszacychwolsztynie.szkolnictwa.pl [11.06.2014]