Mściwoj ze Skrzyńska

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mściwoj ze Skrzyńska

Data urodzenia ok. 1390 r.
Data śmierci 1446 r.

Mściwoj ze Skrzyńska (ur. ok. 1390 r., zm. 1446 r.) – zwany również Mszczujem ze Skrzyńska, rycerz herbu Łabędź, uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Mściwoj ze Skrzyńska był rycerzem wojsk Władysława Jagiełły, które walczyły pod Grunwaldem z zakonem krzyżackim. Służył jako rycerz w chorągwi nadwornej. Według Długosza to Mściwoj ze Skrzyńska powiadomił króla Jagiełłę o śmierci wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena na polu bitwy. Ze źródeł wynika, że to właśnie Mściwoj ze Skrzyńska miał pokonać w walce samego mistrza. Zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem rycerskim po bitwie poddani rycerstwa szukali łupów na polu bitwy. Giermek Mszczuja, Jurga, miał zjawić się u swego pana ze złotym relikwiarzem, który zawierał cenne relikwie należące wcześniej do Ulryka von Jungingena. Również ciało mistrza znalezione zostało prawdopodobnie dzięki wskazówkom Mszczuja.

Mściwoj ze Skrzyńska brał także udział w bitwie pod Koronowem 10 października 1410 r., w której miał się przyczynić do zwycięstwa nad Krzyżakami. W 1412 r. uczestniczył w poczcie króla Władysława Jagiełły podczas wizyty na Węgrzech. Tam wziął udział w turniejach rycerskich w Budzie razem z innymi sławnymi rycerzami polskimi. W 1428 r. Mszczuj uczestniczył w wyprawie Wielkiego Księcia Witolda na Nowogród Wielki, a w 1431 r. w wyprawie Władysława Jagiełły przeciwko zbuntowanemu Wielkiemu Księciu – Litewskiemu Świdrygielle.

Mściwoj ze Skrzyńska uczestniczył także w oblężeniu Łucka. W 1432 r. dowodził posiłkami polskimi Zygmunta Kiejstutowicza w wojnie przeciwko księciu Świdrygielle.

Mściwoj ze Skrzyńska był właścicielem zamku Barwałd i wsi Zemna koło Włodzimierza Wołyńskiego. Od króla Jagiełły dostał również w dzierżawę Inowłódz.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.