Migracje

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Migracje – w 2013 r. województwo warmińsko-mazurskie uzyskało jedną z najwyższych ujemnych wartości salda migracji na 1000 mieszkańców (około -2,56), plasując się pod względem tego wskaźnika na 14 miejscu w kraju i wyprzedzając jedynie województwa lubelskie i opolskie.

Ogólna charakterystyka

Wartość salda migracji na 1000 mieszkańców dla województwa warmińsko-mazurskiego przyjmuje wartości ujemne w całym analizowanym okresie, a więc od 1995 r. do 20113 r. W tym okresie saldo osiągało bardzo zróżnicowane wartości. Największa ujemna wartość przypadła na 2006 r. i wyniosła ponad -3,5. Natomiast najniższą ujemną wartość zaobserwowano w 1996 r. i wyniosła ona około -1,16.

Występowanie w regionie

Spośród powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r. jedynie dwa uzyskały dodatnie saldo migracji na 1 000 mieszkańców: olsztyński (4,43) oraz ełcki (0,86).

Pozostałe 19 powiatów uzyskały wartość ujemną salda, a wśród nich najgorzej wypadły: braniewski, kętrzyński i bartoszycki. Powiat braniewski uplasował się na przedostatnim (378) miejscu w kraju, wyprzedzając jedynie miasto Ostrołękę. Natomiast powiat olsztyński uplasował się na 27 miejscu w kraju, wyprzedzają między innymi miasta na prawach powiatu Gdańsk i Wrocław.

Bibliografia

mojapolis.pl [27.06.2014]