Powiat ełcki

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Powiat ełcki
Herb Flaga
Herb powiatu Flaga powiatu
Położenie na mapie województwa
Położenie na mapie województwa
Województwo warmińsko-mazurskie
Siedziba władz powiatu Ełk
Starosta Marek Chojnowski
Powierzchnia 1113 km²
Ludność
 • liczba
 • gęstość

89477
76,09 osób/km²
Urbanizacja 66,1%
Tablica rejestracyjna NEL
gminy miejskie 1
miejsko-wiejskie
wiejskie 4
Adres starostwa
powiatowego
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Strona internetowa powiatu

Powiat ełcki – powiat znajdujący się w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Siedzibą powiatu jest Ełk. Powiat graniczy z powiatami oleckim, giżyckim i piskim, a od południa i wschodu z województwem białostockim. Ełk, stolica powiatu, jest trzecim co do wielkości miastem województwa.

Park Naukowo-Technologiczny. Zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Ełku
Zabytkowa Wieża Ciśnień. Zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Ełku
Logo powiatu
Słup graniczny z 1545 r. na styku granic: Korony Polskiej, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Prus. Źródło: www.powiat.elk.pl

Powierzchnia powiatu

Powiat ełcki zajmuje powierzchnię 1113 km²

W tym:

  • Lasy: 23,79% (26 482 ha);
  • Użytki rolne: 60,88% (67 770 ha)

Demografia

W powiecie ełckim zamieszkuje, zgodnie z danymi z 2012 r., 89 477 osób.

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
osób  % osób  % osób  %
liczba 89 477 100 45 517 50,88 43960 49,12

Miasta i gminy na terenie starostwa

Miasta:

Gminy:

  • gminy miejskie:

Władze powiatu

Kadencja 2018-2023

Skład rady powiatu:

Kadencja 2014-2018

Starosta -Marek Chojnowski.

W skład rady powiatu wchodzili:

Historia jako jednostki administracyjnej

Terytorium, na którym leży powiat, zamieszkiwały w średniowieczu plemiona Jaćwingów. Obszary te dość późno zostały dogłębnie skolonizowane przez zakon krzyżacki. Najstarszą osadą na terenie powiatu jest najprawdopodobniej Ruska Wieś, zasiedlona w końcu XIV wieku przez Rusinów, a lokowana w 1404 roku. Stolica powiatu, Ełk, początkowo wyrosła jako podgrodzie zamku krzyżackiego, by uzyskać prawa miejskie w 1445 roku.

Od 1525 roku obszar dzisiejszego powiatu znajdował się w Prusach Książęcych. Od 1818 do 1945 roku roku Ełk był siedzibą powiatu, początkowo w rejencji gąbińskiej, a od 1905 roku w rejencji olsztyńskiej.

Po II wojnie światowej obszar ten został włączony do Polski i aż do reformy administracyjnej w 1975 roku Ełk był stolicą powiatu i częścią województwa białostockiego. W 1975 roku zniesiono powiaty i wprowadzono nowy podział na województwa, w wyniku którego obszar dzisiejszego powiatu ełckiego znalazł się na terytorium województwa suwalskiego.

Powiat ełcki odtworzono w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej kraju i stał się on częścią województwa warmińsko-mazurskiego.

Przyroda

Obszary chronionego krajobrazu

  • „Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich”
  • „Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego”
  • „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Legi”
  • „Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich”
  • „Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich”

Natura 2000

Ostoja Poligon Orzysz
Jezioro Woszczelskie
Murawy na Pojezierzu Ełckim
Torfowisko Zocie

Gospodarka

Głównym obszarem działalności gospodarczej w obrębie powiatu jest rolnictwo. Jednak położenie geograficzne wraz z uwarunkowaniami przyrodniczymi sprzyja na całym obszarze rozwojowi turystyki, w tym licznych gospodarstw agroturystycznych. Stanowi to alternatywę dla prowadzenia sektora rolnego. Problemem w tym kontekście może być dość mała liczba turystycznych obiektów noclegowych – według spisu GUS z 2013 jest ich 12[1]. W powiecie nie ma rozwiniętego przemysłu.

W Ełku znajduje się podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W 2013 r. dochody gmin na 1 mieszkańca w powiecie wyniosły 3090 zł, przy średniej krajowej wynoszącej 3099 zł. Przy czym stopa bezrobocia to 26% ogółu mieszkańców.

W tym samym roku środki na finansowanie lub współfinansowanie projektów unijnych wyniosły 9 mln zł.

Na terenie powiatu, w Ełku znajduje się Park naukowo-techniczny w Ełku[2].

Kultura

Instytucje

Wydarzenia kulturalne

Szkolnictwo

Szkoły podstawowe

Gimnazja

Szkolnictwo specjalne

Technika i szkoły zawodowe

Zespoły szkół

Przypisy