Mikołaj Kmita

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mikołaj Kmita

Data śmierci 1447 r.

Mikołaj Kmita (zm. 1447 r.) – rycerz herbu Szreniawa z Wiśnicza koło Jędrzejowa, Sobienia (koło Opoczna), Dubiecka pod Przemyślem; uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Był synem Piotra Kmity z Wiśniczy. Jego ojciec był wierny dynastii Andegawenów. Po śmierci króla polskiego Ludwika Piotr Kmita razem z panami małopolskimi bronił kraju dla Jadwigi aż do momentu jej przybycia do Polski. Od Jagiełły ojciec Mikołaja Kmity dostał Dubiecko z przyległymi wsiami. Ponadto król mianował go wojewodą krakowskim. Dało to początek bogactwa Kmitów.

Piotr Kmita zostawił dwóch synów, młodszy Mikołaj wziął udział w wyprawie wojennej do Prus pod swoją chorągwią. Mikołajowi Kmicie udał się wyjść zwycięsko z bitwy pod Grunwaldem. W oblężeniu Malborka pełnił razem ze swoją chorągwią straż przy działach. Udało mu się odeprzeć zbrojny napad z zamku.

W późniejszych latach Mikołaj Kmita dostał od króla Jagiełły kasztelanię przemyską. Zmarł w 1447 r., kiedy na Wawelu był koronowany Kazimierz IV Jagiellończyk.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.