Mikołaj Morawiec

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mikołaj Morawiec

Mikołaj Morawiec – uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Mikołaj Morawiec był pokojowcem Jagiełły. Na wyprawę wojenną do Prus udał się jako giermek. W wyprawie brał udział oddział straży przybocznej. Mikołaj Morawiec znajdował się przy królu i trzymał w dłoni mały proporzec z białym orłem, który sygnalizował obecność króla. Po bitwie pod Grunwaldem król wraz z księciem Witoldem udał się na pobojowisko, by zobaczyć poległych. Do obozu powrócił dopiero o zmierzchu. Zastał dużo listów, z którymi posłał Morawca Mikołaja jako specjalnego gońca do Krakowa. Listy były adresowane do strzegących zamku krakowskiego, czyli między innymi do królowej Anny, biskupa poznańskiego Wojciecha Jastrzębca, arcybiskupa Mikołaja Kurowskiego, do Uniwersytetu rady miejskiej Krakowa. Zawierały one wiadomości o zwycięstwie. Goniec wziął ze sobą chorągiew biskupa pomezańskiego, którą zdobył w bitwie. Cały Kraków cieszył się i weselił z przybycia gońca. Śpiewano w kościołach Bogu na chwałę i przez całą noc miasto było oświetlone.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.