Mikołaj von Melin

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mikołaj von Melin

Data śmierci 1410 r.

Mikołaj von Melin – komtur Radzynia, uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

W 1409 r. został komturem Radzynia.

Zginął na polu walki w bitwie pod Grunwaldem. Sztandar, pod którym prowadził swoją chorągiew, nie trafił w ręce Polaków.

Zamek Mikołaja von Melin był oblegany przez Polaków od lipca, jednak komtur miał silną załogę. 21 września tego samego roku wojskom Jagiełły udało się zdobyć zamek. Znaleziono w nim dużo łupów i zapasów żywności. Cenne rzeczy i pieniądze Jagiełło oddał swoim rycerzom. Żywność Jagiełło kazał oddać polsko-czeskiej załodze, którą dowodził Morawianin Jaśko Sokół z Lamberku. Po śmierci Jaśka Sokoła zamek został przejęty przez Wojciecha Malskiego.

Zamek został zwrócony zakonowi krzyżackiemu na mocy traktatu pokojowego z 1 lutego 1411 r.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.