Mikołaj z Durąga

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mikołaj z Durąga

Mikołaj z Durąga – uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Mikołaj z Durąga był rycerzem ziem ostródzkich.

Walczył w bitwie pod Grunwaldem pod chorągwią komtura i miasta Ostródy, dowodzoną przez komtura Konrada von Pinzenau. Gdy komtur poległ w walce, a chorągiew dostała się w ręce Polaków, rycerze którzy pozostali przy życiu ratowali się ucieczką albo dobrowolnie oddawali w niewolę. Mikołaj z Durąga przysłużył się Polakom i zbiegł z pola bitwy pod Grunwaldem, by przejąć dla króla polskiego zamek ostródzki i miasto.

Postawa Mikołaja z Durąga i jego zasługi były wiarygodne. Gdy w 1440 roku w Kwidzynie powstała konfederacja ziem i miast pruskich zwana Związkiem Pruskim, delegaci ostródzcy należeli do najliczniejszych. Wśród nich byli dwaj bracia – Piotr i Mikołaj z Durąga.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.