Mniejszość białoruska na Warmii i Mazurach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Mniejszość białoruska na Warmii i Mazurach – jedna z mniejszości zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie.

Historia

Białorusini przybyli na ziemie warmińsko-mazurskie z terenów białostocczyzny bądź zostali przesiedleni przymusowo.

Liczebność

Na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku wiadomo, że w województwie warmińsko-mazurskim mieszka 600 przedstawicieli tej mniejszości. Natomiast w 2002 roku zamieszkiwało na obszarze warmińsko-mazurskiego 226 Białorusinów.

Najważniejsze ośrodki

Białorusini zamieszkują północną i środkową część województwa.

Kultura

W Pasłęku funkcjonuje Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Białoruskiej na Warmii i Mazurach "Niemen".

W Parlamencie zasiada jeden z przedstawicieli tej mniejszości, reprezentuje Sojusz Lewicy Demokratycznej. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przedstawiciele tej mniejszości nie prowadzą działalności politycznej.

W roku szkolnym 2012/2013 języka białoruskiego uczyło się 3148 uczniów w 47 placówkach oświatowych. Przeważająca ilość przedstawicieli mniejszości białoruskiej należy do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Bibliografia

wrota.warmia.mazury.pl [20.02.2015]
mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl [20.02.2015]
bazy.ngo.pl [20.02.2015]