Mniejszość litewska na Warmii i Mazurach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Mniejszość litewska na Warmii i Mazurach - jedna z mniejszości zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie.

Banie Mazurskie. Fot. Mieczysław Kalski.

Liczebność

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku na terenie Polski znajdowało się 7343 Litwinów, z czego na terenie Warmii i Mazur znajduje się ich około 380.

Najważniejsze ośrodki

Litwini zamieszkują północno-wschodnie gminy Banie Mazurskie i Dubeninki.

Kultura

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego mniejszość litewska nie posiada swoich zrzeszeń. Posiada je natomiast w województwie podlaskim.

W roku szkolnym 2012/2013 w 19 polskich placówkach oświatowych uczyło się 683 uczniów należących do mniejszości litewskiej. W większości z tych placówek językiem wykładowym jest język litewski. Język litewski jako wykładowy jest dostępny na wszystkich szczeblach edukacji. Większość Litwinów jest wyznania rzymskokatolickiego.

Mniejszość litewska nie posiada swojego przedstawiciela w Parlamencie. W 2010 roku nie wystawili swoich komitetów wyborczych. Natomiast trzy osoby reprezentujące tą mniejszość zasiadają od wyboru w 2010 roku w radzie powiatu sejneńskiego. Przedstawiciele mniejszości litewskiej pełnią funkcję wójta gminy Puńsk oraz wicestarosty sejneńskiego.

Bibliografia

wm.uw.olsztyn.pl [20.02.2015]
wrota.warmia.mazury.pl [20.02.2015]
mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl [20.02.2015]