Mniejszość mazurska na Warmii i Mazurach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Mniejszość mazurska na Warmii i Mazurach – jedna z mniejszości zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie.

Historia

Mazurzy pruscy byli potomkami osadników z Mazowsza (Mazurów właściwych), którzy od końca XIV wieku zasiedlali tereny Prus Książęcych. W XIX wieku Mazurzy oraz Warmiacy byli poddawani procesowi germanizacji.

Po II wojnie światowej Mazurzy, Warmiacy oraz inne mniejszości etniczne byli represjonowani przez władze jako "element niepewny".

Kościół ewangelicki w Sorkwitach. Fot. Mieczysław Kalski.


Liczebność

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się około 6 tysięcy Mazurów, natomiast według szacunków z 2000 roku w Polsce było około 5 tysięcy Mazurów.

Najważniejsze ośrodki

Największe skupisko Mazurów znajduje się w gminie Sorkwity, która jest jedyną gminą posiadającą parafię wiejską Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Większość Mazurów z województwa warmińsko-mazurskiego uległa procesowi asymilacji.

Kultura

Część Mazurów współpracuje ze stowarzyszeniami mniejszości niemieckiej. Jedynym samodzielnym stowarzyszeniem Mazurów jest Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie. Działają również: Stowarzyszenie Mazurów Związek Polsko-Niemiecki; Stowarzyszenie Mazurskie liczące około 600 członków oraz Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej liczące około 1000 członków, na czele którego stał Walter Angrik. Oba ostatnie ugrupowania współpracowały z mniejszością niemiecką.

Od 1990 roku w Olsztynie funkcjonuje Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia", której priorytetem jest poznawanie historii Warmii i Mazur. Od 1994 roku w Giżycku działa Stowarzyszenie "Wspólnota Mazurska". Natomiast w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego (parku etnograficznym) w Olsztynku znajdują się elementy architektury mazurskiej. W Muzeum Mazurskim w Szczytnie znajdują się kafle mazurskie. Działa także Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Bibliografia

biurose.sejm.gov.pl [20.02.2015]
encyklopedia.pwn.pl [20.02.2015]
polska.newsweek.pl [20.02.2015]