Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach - jedna z 9 mniejszości zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie.

Siedziba Stowarzyszenia Jodła w Ostródzie. Źródło: smn-tannen.vdg.pl

Historia

Niemcy pojawili się na terenie Prus Wschodnich wraz z pojawieniem się rycerzy Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimskie. Pozostawali na terenach Prus do klęski III Rzeszy. Część z nich uciekła do Niemiec, ale wielu pozostało.

W latach 1944-1989 mniejszość niemiecka była represjonowana przez władze, przy czym nie uznawano Niemców za mniejszość; Polska Rzeczpospolita Ludowa miała być państwem jednolitym narodowo. Dopiero upadek komunizmu umożliwił zadeklarowanie się jej członków jako przedstawicieli mniejszości niemieckiej.

Liczebność

Mniejszość niemiecka jest najliczniejszą mniejszością na terenie Polski. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2011 roku na obszarze państwa znajdowało się 144 238 obywateli deklarujących się jako mniejszość niemiecka. Na terenie Warmii i Mazur znajdowało się 4 645 osób potwierdzających swą przynależność do tej mniejszości. Nie mniej jednak osób pochodzenia niemieckiego (nie koniecznie należących do związków, czy określających się jako Niemcy) mieszka znacznie więcej.

Najważniejsze ośrodki

Przedstawiciele mniejszości niemieckiej są rozproszeni na terenie całego województwa, zamieszkują zarówno miasta, jak i wsie. Funkcjonuje wiele małżeństw mieszanych.

Kultura

Istnieje wiele stowarzyszeń tej mniejszości na terenie Polski, a na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur. Innymi stowarzyszeniami są: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach z siedzibą w Biskupcu, Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej, Stowarzyszenie Niezależnej Mniejszości Niemieckiej "Korzenie" oraz Stowarzyszenie Kulturalne Niemców byłych Prus Wschodnich z siedzibą w Leśnym Dworze koło Szczytna.

W Parlamencie znajduje się jeden przedstawiciel tej mniejszości, którego wybrano z listy komitetu wyborczego mniejszości niemieckiej. W sejmikach województw warmińsko-mazurskiego oraz opolskiego znajduje się 7 kandydatów reprezentującego tę mniejszość. Mniejszość niemiecką w radach powiatów na terenie warmińsko-mazurskim oraz opolskim reprezentuje 50 przedstawicieli. W radach gmin w województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim reprezentuje 282 kandydatów.

Bibliografia

agdm.pl [20.02.2015]
mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl [20.02.2015]
wrota.warmia.mazury.pl [20.02.2015]