Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Rok założenia 1992
Siedziba Adres: ul Partyzantów 3/303, 10-522 Olsztyn
Profil działalności Stowarzyszenie
Kontakt Tel./fax 0048 89 523 56 80, e-mail biuro@vdgeo.vdg.pl
KRS 0000033926

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur – związek stowarzyszeń mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach z siedzibą w Olsztynie. Jego prezesem jest Henryk Hoch.

Historia

Związek został utworzony 3 października 1992 roku w Bęsi. Początkowo był to związek zrzeszający stowarzyszenia niemieckie na terenie byłych Prus Wschodnich. Do stowarzyszeń założycielskich należały już wtedy zarejestrowane stowarzyszenia z Biskupca, Pisza, Mrągowa, Giżycka oraz Ełku.

Komitet założycielski składał się z 15 osób z różnych stowarzyszeń. 12 czerwca 2009 roku decyzją Zgromadzenia Związku ugrupowanie zmieniło nazwę z Związek Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach na: Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur.

Statut

Statut Związku został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim Wydziału I Cywilnego w dniu 9 marca 1993 roku, następnie 30 stycznia 1995 roku, 12 września 1997 roku i 22 października 2001 roku. Wymienione są w nim ogólne postępowania Związku, cele oraz sposoby ich zrealizowania, wykaz praw oraz obowiązków członków, sposób zostania członkiem, utrata członkostwa, sposoby reprezentowania Związku, majątek Związku oraz sposób rozwiązania Związku.

Cele

Stowarzyszenie wyznaczyło sobie następujące cele: organizowanie spotkań i festynów dla seniorów oraz dzieci, a także nadawanie transmisji radiowej Allensteiner Welle.

Zarząd

Na czele zarządu stoi przewodniczący Henryk Hoch, jego zastępcą jest Gerard Wichowski. Funkcję skarbnika piastuje Barbara Rużewicz. Członkiniami zarządu są: Ingrid Lipka, Grażyna Lewandowska, Rita Popławska i Helena Samsel. Kierownikiem biura jest Halina Bukowska-Dzienian.

Formy działalności

Związek Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej Warmii I Mazur organizuje regularnie spotkania seniorów, festyny dziecięce, uroczystości bożonarodzeniowe oraz festyny letnie. Organizowane są również wycieczki dla seniorów. Ponadto odbywają się spotkania z ziomkostwem powiatów. Ziomkostwo Prus Wschodnich oraz ich przedstawiciele powiatów utrzymują kontakty z niemieckimi grupami. Ponadto działa Allensteiner Welle, magazyn kulturalno-informacyjny w języku niemieckim. Jest nadawany radiowo co niedziela w godzinach 20.05-20.30.

Zobacz też

Związek Stowarzyszeń Niemieckich WiM, historia [01.03.2014]

Bibliografia

KRS [22.10.2014]
vdgeo.vdg.pl [22.10.2014]