Mroczek z Łopuchowa

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mroczek z Łopuchowa

Mroczek z Łopuchowa – rycerz, uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Od żony otrzymał Posadowo na zachód od Poznania. Z małżeństwa miał syna i kilka córek.

Mroczek z Łopuchowa na wezwanie króla Jagiełły udał się do Prus. W piątym dniu po bitwie pod Grunwaldem wojsko królewskie stanęło obozem w pobliżu Przezmarka. Rycerze krzyżaccy wyszli naprzeciw królowi polskiemu, by przekazać mu zamek, co też według Długosza uczynili. Król przekazał zamek Przezmark pod zarząd Mroczkowi z Łopuchowa, jednocześnie nakazał iść do zamku razem z rycerzem Mroczkiem swojemu pisarzowi Janowi Socha herbu Nałęcz. Miał on sporządzić spis wszystkiego, co znajdzie w zamku. Pisarz po wykonaniu zadania ruszył w drogę powrotną, jednak w jej trakcie został zamordowany. O morderstwo posądzono Mroczka, którego oskarżyli bracia i krewni zabitego. Król w tym czasie oblegał Malbork. Gdy strony stanęły przed sądem, wystarczyło złożenie przysięgi rycerskiej o własnej niewinności, aby Mroczka uwolniono od zarzutów.

Król obdarzył Mroczka starostwem powidzkim w 1416 roku, a w 1420 roku dodatkowo babimojskim.

Mroczek udał się do Jagiełły do Raciborza w 1421 roku. W 1425 roku był również blisko króla w Brześciu Kujawskim i w Kaliszu. Ostatnią podróż Mroczek odbył w 1426 roku, wyruszył od Jagiełły do księcia Witolda na Litwę. W następnym roku prawdopodobnie zmarł.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.