Nadleśnictwo Strzałowo

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Nadleśnictwo Strzałowo
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Nadleśnictwo Strzałowo
Nadleśnictwo Strzałowo
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Nadleśnictwo Strzałowo
Nadleśnictwo Strzałowo
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Przedmiot działalności prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna
Adres Strzałowo 2,

11-710 Piecki

E-mail strzalowo@olsztyn.lasy.gov.pl
Telefon (89) 742 11 65
Strona internetowa http://www.strzalowo.olsztyn.lasy.gov.pl/
Niemiecki cmentarz na terenie Nadleśnictwa.
Fot. Mieczysław Kalski

Nadleśnictwo Strzałowo – jest jednym z 33 nadleśnictw podlegających w strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Ogólna powierzchnia nadleśnictwa wynosi 20216,77 ha, w tym lasy - 18947,47 ha. Funkcję nadleśniczego w Nadleśnictwie Strzałowo sprawuje pan Zbigniew Ciepluch. W strukturze Nadleśnictwa wyodrębniono: biuro nadleśnictwa, dwa obwody łowieckie (204 i 231) oraz 11 leśnictw: Babięta, Jeziorko, Kołoin, Krutyń, Lipowo, Piersławek, Prusinowo, Rańsk, Rostek, Uklanka, Zimna Woda.

Położenie

Nadleśnictwo Strzałowo położone jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Swoim zasięgiem obejmuje tereny gmin: Dźwierzuty, Mikołajki, Mrągowo, Piecki, Ruciane-Nida i Świętajno.

Historia

Nadleśnictwo Strzałowo pod nazwą Pfeilswalde utworzono w 1870 r. z części nadleśnictw Krutyń i Mikołajki. Początkowo obejmowało ono powierzchnię. Wówczas w składzie gatunkowym drzewostanów, podobnie jak dzisiaj przeważała sosna, jej udział wynosił 93%. Po II wojnie światowej - w 1945 r. Nadleśnictwo otrzymało nazwę Strzałowo. Jego obszar objął tereny byłych poniemieckich lasów państwowych oraz pięciu kompleksów lasów majątkowych. Kolejne zmiany terytorialne nastąpiły w 1973 r., gdy w skład Nadleśnictwa Strzałowo weszły jako obręby leśne dotychczasowe nadleśnictwa Krutyń i Mikołajki. W 1979 r. do Nadleśnictwa włączono obręb Babięta utworzony z części terenów nadleśnictwa Racibór i Spychowo.

Zasoby leśne

W drzewostanach Nadleśnictwa Strzałowo występuje przewaga gatunków iglastych (89,24%). Analizując typy siedliskowe lasu dostrzega się, że dominują las mieszany świeży (42,52%) oraz bór mieszany świeży (28,53%). W śród gatunków tworzących drzewostan najwyższy udział ma sosna i wynosi on 85,22% (rys. 1).

Rys. 1. Struktura gatunków tworzących drzewostan w Nadleśnictwie Strzałowo

Nadleśnictwo Strzałowo.jpeg

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.strzalowo.olsztyn.lasy.gov.pl/zasoby-lesne.

Obiekty edukacyjne

W ofercie edukacyjnej Nadleśnictwa Strzałowo znalazły się:

  • ścieżka przyrodnicza „Strzałowo” - oferuje dwa warianty zwiedzania: krótszy – 2,7 km i dłuższy 4,4 km, rozpoczyna się przy siedzibie Nadleśnictwa Strzałowo, wdłuż trasy ulokowano 11 tablic informacyjnych,
  • ścieżka edukacyjna na terenie leśnictwa Piersławek, wzdłuż której rozmieszczono tablice edukacyjne, początek i koniec ścieżki zlokalizowano przy leśniczówce Pieresławek
  • Izba Pamięci Ernsta Wiecherta – zlokalizowana w Leśniczówce Pieresławek, które jest miejscem narodzin tego pisarza.

Bibliografia

strzalowo.olsztyn.lasy.gov.pl [20.08.2014]
strzalowo.lavinaplatform.com [20.08.2014]