Napromek

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Napromek

Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat iławski
Gmina Lubawa
Sołectwo Czerlin
Liczba ludności (2010) 165[1]
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Napromek
Napromek
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Napromek
Napromek
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Napromek – wieś niesołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Lubawa. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego.

Miejscowość w 2010 roku liczyła 165 mieszkańców (łącznie z Czerlinem). Wieś wchodzi w skład sołectwa Czerlin, w którym funkcję sołtysa sprawuje obecnie Tomasz Golder[2].

Położenie

Wieś położona jest w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na pograniczu Garbu Lubawskiego i Pojezierza Iławskiego, 24 km na południowy wschód od Iławy i 8 km na wschód od Lubawy; przebiega przez nią droga wojewódzka nr 537.

Dzieje miejscowości

Miejscowość została założona w 1351 roku przez Prusa o imieniu Naproke. Wystawcą przywileju obejmującego obszar 17 łanów był komtur ostródzki Gunther von Hohenstein. W 1548 roku właścicielami wsi byli Fabian i Nikiel z Witramowa. W 1557 roku ówczesny starosta Pasłęka – Jan z Witrażowa – otrzymał zgodę na budowę wiatraka w Napromku. W kolejnym stuleciu miejscowość była zamieszkana przez polskich szlachciców, m.in. Białobockich, Czeradzkich, Witramowskich. W 1707 roku ówczesny właściciela Napromka – Florian Małowieski – oddał miejscowość w zastaw Kazimierzowi Uzdowskiemu, pochodzącemu z Ostaszewa.

Do końca XVIII stulecia Napromek był niewielkim folwarkiem liczącym zaledwie dwa budynki mieszkalne. W 1820 roku majątek należał do von Brandta. W 1895 roku obszar Napromka obejmował 568 ha. Ówczesny właściciel hodował bydło i owce. We wsi działała cegielnia, młyn parowy oraz gorzelnia. W tym czasie wieś była zamieszkana przez 111 osób. W roku 1921 majątek został przyłączony do powiatu lubawskiego. Władze polskie przekształciły Napromek w wieś chłopską, która w 1928 roku liczyła 93 mieszkańców.

Turystyka

  • trasa rowerowa o długości 37 km – przebieg trasy: LubawaLipy – Napromek – WygodaKlonowoWygoda –Napromek – Lipy – Lubawa
  • gospodarstwo agroturystyczne Leśniczówka Napromek

Przypisy

  1. Łącznie: Czerlin i Napromek.
  2. bip.gminalubawa.pl [05.03.2014]

Bibliografia

Niesiobędzki Wiesław, Powiat iławski. Dzieje, zabytki, pejzaż i kultura. Szkice historyczne, wydanie II, poprawione i poszerzone, Iława 2008.
Statistisch-Topographisches Adreß-Handbuch von Westpreussen, Commission bei Leon Saunier, Danzig und Elbing 1858.
Śliwiński Jóżef, Lubawa. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1982.
Warmia i Mazury. Przewodnik ilustrowany, red. Marcin Kuleszo, Barbara Wojczulanis, Olsztyn 2001.
Plan rozwoju lokalnego gminy Lubawa [05.03.2014]
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa [05.03.2014]
Bank Danych Lokalnych GUS [05.03.2014]
Deutsche Verwaltungsgeschichte [05.03.2014]