Nasuty

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Nasuty

Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat gołdapski
Gmina Gołdap
Liczba ludności (2010) 53
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Nasuty
Nasuty
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Nasuty
Nasuty
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Nasuty (niem. Nossutten, od 1939 r. Nossuten) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Gołdap. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego. W latach 1999–2001 wieś wchodziła w skład powiatu olecko–gołdapskiego. W 2010 roku wieś liczyła 53 mieszkańców[1]. W skład sołectwa wchodzą wsie: Nasuty, Kamionki i Rudzie. Obecnie funkcję sołtysa sprawuje Marek Zackiewicz[2].

Położenie

Wieś położona jest w północno–wschodniej części województwa warmińsko–mazurskiego, na Mazurach Garbatych, 12 km na południe od Gołdapi, w pobliżu granicy z powiatem oleckim.

Dzieje miejscowości

Wieś powstała w ramach kolonizacji północno–wschodnich terenów Prus Książęcych. W 1566 roku książę Albrecht Hohenzollern nadał Erykowi von Baiersdorfowi 80 łanów lasu na prawie lennym. W 1574 roku przywilej ten odnowił książę Albrecht Fryderyk Hohenzollern. Baiersdorf otrzymał również pozwolenie na budowę młyna oraz na dwie karczmy - po jednej w każdej z dwóch wsi, bowiem na nadanych mu obszarach powstały ostatecznie dwie osady: Nasuty i Konopki, każda obejmująca 40 łanów gruntów. W zamian za tak hojne nadanie – a należy dodać, że przyznano mu także aż piętnastoletnią wolniznę - Baiersdorf miał pełnić dwie służby zbrojne. Nasuty należały do parafii ewangelickiej w Grabowie. Do wybuchu II wojny światowej Nasuty pozostały niewielkim majątkiem (w połowie XIX wieku mieszkało tu zaledwie 18 osób).

Zabytki

  • zespół budynków szkolnych z początku XX wieku: szkoła i budynek gospodarczy
  • cmentarz ewangelicki z początku XIX wieku
  • cmentarz ewangelicki z połowy XIX wieku
  • cmentarz ewangelicki z początku XX wieku
  • cmentarz ewangelicki z XIX wieku, Nasuty–Aleksandrowo

Przyroda

W pobliżu miejscowości znajduje się pomnik przyrody - głaz narzutowy.

Bibliografia

Białuński Grzegorz, Kolonizacja "Wielkiej Puszczy" (do 1568 roku) - starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Olsztyn 2002.
Gołdap. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar i in., Olsztyn 1971.
Statistisch-Topographisches Adreß-Handbuch von Ostpreussen, Commission bei Wilhelm Koch, Königsberg 1857.
Strona Urzędu Gminy Gołdap [12.11.2013]
Bank Danych Lokalnych GUS [12.11.2013]

Przypisy

  1. łącznie Nasuty, Cicholaski i Łubno
  2. Strona Urzędu Gminy Gołdap [03.10.2014]