Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy

Typ obszaru OSO (dyrektywa ptasia)
Kod PLB140005
Powierzchnia 34.386,7 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy
Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy
Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Natura 2000 Dolina Omulwi i Płodownicy – dolina w południowej części sandru mazurskiego, na Równinie Kurpiowskiej. Granice obszaru stanowią doliny rzek Omulew i Płodownica, które przecinają Równinę Kurpiowską. Rozciąga się on na zachód od Ostrołęki, aż po południowe krańce Wielbarka i należy do obszarów Natura 2000.

Przeznaczenie

Obszar chroni największe i najrozleglejsze w regionie 400-letnie torfowiska niskie. Torfowiska te w niewielkim stopniu zostały zmienione przez zabiegi melioracyjne, dzięki czemu znajdują się na naturalnych, ciągle funkcjonujących terenach zalewowych.

Fauna i flora

Doliny Omulwi i Płodownicy to ważna ostoja cietrzewia i derkacza. Jest znakomitym terenem do lęgów pustułki (2% krajowej populacji) i cietrzewia (1% krajowej populacji) oraz kszyka, rycyka (26 par lęgowych), kulika wielkiego (46-56 par lęgowych), błotniaka łąkowego, gadożera, rybołowa, lelka (ok. 100 par lęgowych) i ginącej w Polsce kraski (5-6 par lęgowych).

Często spotykane są tu także takie gatunki ptaków, jak: bocian czarny, żuraw (w okresie jesiennych wędrówek bywa tu ok. 1,5 tysiąca tych ptaków), orlik krzykliwy i dziwonia.

W końcowym biegu Omulwi zachowały się stare lasy łęgowe. W dużym stopniu obie doliny porośnięte są ekstensywnie użytkowanymi łąkami. Lasy stanowią 24% powierzchni.

Galeria zdjęć

Bibliografia

avelelek.cba.pl [20.05.2014]
Instytut na rzecz Ekorozwoju [20.05.2014]
regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [20.09.2013]
Natura 2000 a rozwój lokalny, oprac. Piotr Dynowski, Szczecin 2010.
Natura 2000. Naturalnie się opłaca, oprac. Czerwińska Małgorzata, Leda Marek, Szczecin 2010.