Natura 2000 Gierłoż

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Gierłoż

MopekFot. Jean Roulin. Źródło: WikipediaMopek
Fot. Jean Roulin. Źródło: Wikipedia
Typ obszaru Obszar "siedliskowy" – przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280002
Powierzchnia 56,95 ha
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) - zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2008 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Gierłoż
Obszar Natura 2000 Gierłoż
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Gierłoż
Obszar Natura 2000 Gierłoż
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Gierłoż – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski.

Ogólny opis obszaru

OZW "Gierłoż" obejmuje teren byłej wojennej kwatery Adolfa Hitlera i OKW "Wilczy Szaniec" położonej w lesie pomiędzy miejscowościami Czerniki i Parcz, 8 km na wschód od Kętrzyna. Wybudowana podczas II wojny światowej kwatera składająca się z kilkudziesięciu betonowych i ceglanych obiektów została zniszczona (wysadzona w powietrze) w styczniu 1945 r. przez wojska radzieckie.

Walory przyrodnicze

Obszar ten stanowi jedno z największych w kraju zimowisk mopka Barbastella barbastellus, gatunku wymienionego w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (kod 1308). Na obszarze tym stwierdzono ponadto zimowanie pięciu innych gatunków nietoperzy, takich jak: nocek rudy Myotis daubentonii, nocek Natterera Myotis nattereri, mroczek późny Eptesicus serotinus, mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii i gacek brunatny Plecotus auritus.

Obszar ten jest ponadto miejscem tzw. jesiennego "rojenia" nietoperzy. Istnienie zimowiska w Gierłoży uzależnione jest od zachowania okolicznych ekosystemów – lasów z przecinkami i polanami, otwartych wód i cieków wodnych o zarośniętych brzegach, zapewniających nietoperzom odpowiednia bazę pokarmową.

Cel ochrony

Zasadniczym celem ochrony jest zachowanie istniejącego zimowiska i miejsca rojenia mopków wraz z otaczającymi żerowiskami pozwalającymi nietoperzom zgromadzić przed zimą wystarczające rezerwy energetyczne.

Istniejące formy ochrony

Brak

Bibliografia

Fuszara Elżbieta, Fuszara Maciej, Gierłoż, [w:] Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn, 2009.
bip.olsztyn.rdos.gov.pl, Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim [18.06.2014]