Natura 2000 Jezioro Drużno

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Jezioro Drużno

Fot. Aktron. Źródło: Commons WikimediaFot. Aktron. Źródło: Commons Wikimedia
Typ obszaru Obszar "siedliskowy" - przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280028
Powierzchnia 3088,8 ha
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) - zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2008 r.).
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Jezioro Drużno
Obszar Natura 2000 Jezioro Drużno
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Jezioro Drużno
Obszar Natura 2000 Jezioro Drużno
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Jezioro Drużno – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski.

Ogólny opis obszaru

Jezioro Drużno położone jest w obszarze depresyjnym, we wschodniej części mezoregionu Żuławy Wiślane. Jest to silnie eutroficzny, płytki i zarastający zbiornik o średniej głębokości 1,2 m (maks. 3,5 m). Jezioro otoczone jest wałem przeciwpowodziowym. Uchodzi do niego kilka cieków, wody odprowadzane są rzeką Elbląg do Zalewu Wiślanego. Całą powierzchnię jeziora zajmuje strefa litoralu bez typowych stref głębokościowych.

Wyróżnia się tu zespół Nupharo-Nymphaetum albae i Nymphoidetum peltatae oraz Hydrocharitetum morsus-ranae. Płaty szuwarów stanowią: trzcinowy, wąskopałkowy, jeżogłówkowy, rzadziej oczeretowy. Czasem oderwane płaty szuwarów przekształcają w pływające wyspy. Miejscami występują zbiorowiska leśne, z przewagą olsów: porzeczkowego i torfowcowego. Niewielkie powierzchnie zajmuje brzezina mszarna i las łęgowy ze związku Alno-Ulmion.

Walory przyrodnicze

Do głównych walorów tego obszaru należy obecność 4 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej:

  • starorzecza i inne naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion i Potamion (70 proc. obszaru). Na szczególna uwagę zasługuje tu zespół grzybieńczyka wodnego- prawdopodobnie największe stanowisko tego zespołu w Polsce
  • ziołorośla górskie z Adenostylion alliariae i ziołorośla nadrzeczne z Convolvuletalia sepium (około 1 proc. obszaru)
  • bory i lasy bagienne oraz brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne (około 7 proc.obszaru)
  • łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (3 proc. powierzchni)

Na wyznaczonym obszarze stwierdzono występowanie 56 podstawowych jednostek roślinności, tj. zespołów, oraz kilku zbiorowisk, w tym 21 wodnych, 17 szuwarowych, 7 leśnych i zaroślowych, 2 łąkowych oraz 9 nitrofilnych na siedliskach ruderalnych i obrzeżach wód. Flora naczyniowa obszaru liczy 559 gatunków, w tym 10 podlegających ochronie ścisłej, 9 ochronie częściowej oraz 7 z kategorią narażonych w skali kraju i 51 w różnym stopniu zagrożonych na terenie Pomorza Gdańskiego.

Cel ochrony

Podstawowym celem ochrony jest zachowanie bogatej i bardzo zróżnicowanej roślinności oraz zapewnienie trwałości występowania chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków flory.

Istniejące formy ochrony

Zobacz też

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [20.02.20215]
Instytut na rzecz Ekorozwoju [20.02.2015]
obszary.natura2000.org.pl [20.02.2015]

Bibliografia

Markowski R., Nitecki Cz.: Jezioro Drużno. W: Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn, Wydawnictwo Mantis, 2009, s. 122-124.

Galeria zdjęć