Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz

Źródło: gdos.gov.plŹródło: gdos.gov.pl
Typ obszaru specjalny obszar ochrony ptaków (OSOP)
Kod PLH280014
Powierzchnia 21 208,0 ha
Status obszaru Obszar ustanowiony rozporządzeniem Min. Środ. w 2007 r.
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz
Obszar Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz
Obszar Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz – obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia).

Ogólny opis obszaru

OSOP Ostoja Poligon Orzysz położony jest na północno-wschodnim krańcu mezoregionu Równiny Mazurskiej i zachodnich obrzeżach Pojezierza Ełckiego. Obszar obejmuje położony na wschód od jeziora Śniardwy poligon wojskowy Orzysz i jego najbliższe otoczenie. Poligon zajmuje znaczną cześć piaszczystej równiny sandrowej, której krajobraz urozmaicają niewysokie pagórki morenowe, wydmy piaszczyste, doliny cieków oraz zajmujące zagłębienia terenu jeziora i torfowiska. Spośród kilku niewielkich cieków przecinających poligon największe są Święcka, Dziękałówka i Kanał Kozielski.

Na obrzeżach ostoi znajduje się 6 jezior, z których największym jest położone przy jej północno-wschodnim skraju jezioro Roś (1808,5 ha). W granicach obszaru zachowały się duże powierzchnie torfowisk niskich zajętych przez zespoły turzyc, szuwar trzcinowy, szuwar pałki szerokolistnej i łozowiska.

Znaczniejsze obszary mokradeł występują w dolinie rzeki Święcka i otoczeniu jeziora Zdedy. Lasy, wśród których zdecydowanie dominują bory sosnowe świeże, zajmują 65 proc. powierzchni ostoi. Charakterystycznym elementem krajobrazu na omawianym terenie są rozległe, otwarte polany poligonowe z piaszczyskami, obszarami trawiastymi i wrzosowiskami, częściowo zarastające samosiewami sosny i brzozy. Jedyną większą miejscowością w obszarze jest wojskowe osiedle Bemowo Piskie, ponadto 2 małe wioski (Łysonie i Nitki) oraz kilka samotnych osad, poza tym teren poligonu jest niezamieszkany i niedostępny dla ruchu turystycznego.

Walory przyrodnicze

Tereny poligonu Orzysz stanowią cenną ostoję ptasią. Zidentyfikowano tu występowanie 11 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, w tym liczebność 3 gatunków kwalifikuje się do międzynarodowych ostoi ptaków (cietrzew, derkacz, żuraw). Jest to jedno z najważniejszych miejsc bytowania cietrzewia w Polsce (39–43 samców, ok. 5 proc. ogólnokrajowej populacji lęgowej) oraz jednym z ważniejszych w regionie miejsc gniazdowania zielonki (ok. 14 odzywających się samców, ok. 1 proc. ogólnokrajowej populacji lęgowej). Na terenie poligonu w okresie jesiennych zlotowisk gromadzą się żurawie, tworząc skupiska liczące do 3000 osobników, należące do największych na Warmii i Mazurach. Poza tym przystępują tu do lęgów ptaki drapieżne: kania czarna, kania ruda, orlik krzykliwy i bielik.

Istniejące formy ochrony

Rezerwat Jezioro Zdedy (182,0 ha), Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich (21 153,0 ha), Puszczy i Jezior Piskich (43 629,8 ha) oraz Wzgórz Dybowskich (10 608,0 ha).

Zobacz też

Ostoja Poligon Orzysz [20.02.2015]
obszary.natura2000.org.pl [20.02.2015]

Bibliografia

Szymkiewicz M., Mellin M., Ostoja Poligon Orzysz . W: Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn 2009, s. 75-78.

Galeria zdjęć