Obwodowy Urząd Miar w Ełku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obwodowy Urząd Miar w Ełku

Siedziba ul. Gustawa Gizewiusza 12, 19-300 Ełk
Kierownik Naczelnik: Krystyna Kratyńska
Kontakt tel.: (87) 610-27-10
e-mail: elk@oum.gda.pl

Obwodowy Urząd Miar w Ełku – państwowa jednostka budżetowa, przy pomocy której swoje zadania wykonuje Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Ełku, będący organem niezespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim. Naczelnik podlega bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku[1]. Podstawą prawną powołania Obwodowego Urzędu Miar w Olsztynie jest Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach. Obszarem działania Urzędu są powiaty: ełcki, olecki, gołdapski, piski, giżycki, węgorzewski[2].

Zadania

Obwodowy Urząd Miar w Ełku wykonuje czynności związane z legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem i ekspertyzami następujących przyrządów pomiarowych:

 • mierniki wysokości napełnienia zbiorników
 • przymiary sztywne do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • schładzalniki do mleka
 • drogowe cysterny pomiarowe
 • instalacje pomiarowe do mleka
 • instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda
 • instalacje pomiarowe do biopaliw
 • odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
 • odmierzacze gazu ciekłego propan-butan
 • wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2
 • odważniki klasy dokładności F2, M1, M2
 • wagi nieautomatyczne
 • podzielnie wag przesuwnikowych
 • wagi automatyczne odważające, dla pojedynczych ładunków, przenośnikowe, porcjujące
 • wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • taksometry elektroniczne
 • tachografy samochodowe [2]

Struktura

Obwodowym Urzędem Miar w Ełku kieruje naczelnik, któremu podlega:

 • kierownik laboratorium
 • kierownik techniczny
 • kierownik ds. jakości [2]

Kierownictwo

Funkcję Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Ełku pełni Krystyna Kratyńska.

Przypisy

 1. Struktura organizacyjna Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku [09.11.2014]
 2. 2,0 2,1 2,2 Obwodowy Urząd Miar w Ełku [09.11.2014] Błąd rozszerzenia cite: Nieprawidłowy znacznik <ref>; nazwę „test2” zdefiniowano więcej niż raz z różną zawartością Błąd rozszerzenia cite: Nieprawidłowy znacznik <ref>; nazwę „test2” zdefiniowano więcej niż raz z różną zawartością

Bibliografia

Obwodowy Urząd Miar w Ełku [09.11.2014]
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku [09.11.2014]
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach [15.11.2014]