Parafia prawosławna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Korszach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Parafia prawosławna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Korszach

Cerkiew prawosławna.Fot. Ralf Lotys. Źródło: Commons Wikimedia [20.12.2013]
Cerkiew prawosławna.
Fot. Ralf Lotys. Źródło: Commons Wikimedia [20.12.2013]
Siedziba Korsze
Adres ul. Mickiewicza 33, 11-430 Korsze
Data powołania 1966 r.
Wyznanie prawosławne
Kościół Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Diecezja białostocko-gdańska
Dekanat Olsztyn
Cerkiew cerkiew pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Wspomnienie liturgiczne 29 czerwca/12 lipca


Parafia prawosławna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Korszach – prawosławna parafia leżąca w dekanacie Olsztyn, należącym do diecezji białostocko-gdańskiej. Erygowana w 1966. Mieści się przy ul. Mickiewicza 33 w Korszach. Proboszczem parafii jest ks. prot. Bazyli Taranta.

Historia parafii

Parafia powstała z inicjatywy Oleksy Biłoho. Wierni należący do parafii byli wyznawcami prawosławia przesiedlonymi do Korsz i okolicznych miejscowości w czasie Akcji Wisła. Duży odsetek przesiedleńców był wyznania greckokatolickiego. Władze polskie utrudniały jednak działalność grekokatolików. Nieprzychylny był im także Kościół katolicki. Grekokatolicy bezskutecznie starali się o umożliwienie odprawiania własnych nabożeństw, w którymś z kościołów katolickich Reszla lub okolic. Oleksy Biłoho – przedstawiciel Ukraińców zwrócił się do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z prośbą o objęcie ich opieką duszpasterską i założenie parafii. W 1963 r. erygowano parafię z siedzibą w Sątopy-Samulewo, którą przeniesiono w 1966 r. do Korsz. W 1968 r. dawny kościół ewangelicki (dzisiaj cerkiew pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Korszach) stał się własnością parafii prawosławnej.

Zobacz też

Diecezja białostocko-gdańska
Cerkiew.pl
Wikipedia, Parafia w Korszach

Bibliografia

Dudra Stefan, Kościół prawosławny na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej cz. I, Cerkiewny Wiestnik 2005, nr 1.
Kalendarz Prawosławny 2013.
Nestoruk Piotr, Kształtowanie się struktury Kościoła prawosławnego na terenie dekanatu olsztyńskiego, Warszawa 2004.
Sosna Grzegorz, Troc-Sosna Antonina, Hierarchia i kler Kościoła prawosławnego w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej w XIX–XXI wieku, Ryboły 2012.