Perkun

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Perkun (Perkunis) – jeden z pruskich i bałtyjskich bogów. Miał mieć charakter boga uranicznego (najwyższego), strzegącego ładu i porządku kosmicznego. Bóg wojny i burzy, pan błyskawic, czczony przez wszystkie ludy bałtyjskie i słowiańskie. Według niektórych badaczy wykształcił się z Deiwsa, naczelnego bóstwa nieba, lub też Deiws przekształcił się w Perkuna.

Elementy kultu

Oddawano mu cześć w Romowe, przy świętym dębie. W sposób symboliczny korona drzewa miała oznaczać sferę przypisaną do Perkuna, tj. niebo. Pod dębem na jego cześć palono nigdy niegasnący ogień – jego symbol.

Perkuna proszono o deszcz w czasach suszy i zaklinano go rytuałem. Z naczyniem wypełnionym piwem obchodzono ogień, po czym wylewano nań piwo, wzywając Perkuna. Przebłagiwano go również, składając w ofierze czarną jałówkę, czarnego kozła lub czarnego koguta.

Galeria zdjęć

Bibliografia

Grzegorz Białuński, Las w wierzeniach Prusów i Jaćwięgów, "Feste Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen", z. 1 (2002).