Pistki

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Pistki

Rodzaj miejscowości wieś niesołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olsztyński
Gmina Dywity
Liczba ludności brak danych
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Pistki
Pistki
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Pistki
Pistki
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Pistki (Pistkiejmy, niem. Piestkeim) – wieś niesołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie olsztyńskim,w gminie Dywity. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego.

Położenie

Miejscowość jest położona na Pojezierzu Olsztyńskim, w odległości 2 km na zachód od Spręcowa nad jeziorem Pistki.

Dzieje miejscowości

Wieś została założona w miejscu pruskiej osady; nazwa miejscowości również ma pruskie korzenie. Na przestrzeni wieków występowała w różnych odmianach: Pyzekaym (1404), Pisskeim, Pisskaim (XVI-XVIII wiek), Pistkiejmy i Piestkeim. Miejscowość została założona przez Henryka von Plauena w roku 1384. 14 włók ziemi na prawie chełmińskim otrzymał Prus o imieniu Nassudre. W 1545 kapituła warmińska przekazała wieś Stanisławowi Worańskiemu. W 1680 roku majątek znajdował się w posiadaniu Jerzego Szyprowskiego – rajcy dobromiejskiego. W późniejszym okresie miejscowość była wsią szlachecką. Znajdowała się w posiadaniu polskiej rodziny Neydakowskich, a od 1702 roku należała do Radzymińskich. W 1820 roku składała się z 6 domów zamieszkanych przez 19 osób. W 1896 roku w miejscowości żyło 4 protestantów, 1 osoba wyznania mojżeszowego i 41 katolików. W 1905 roku wieś była zamieszkana przez 26 osób.

Obecnie miejscowość leży w granicach sołectwa Spręcowo. Niedaleko miejscowości przebiega granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny. Pistki to obecnie mała, częściowo opuszczona wieś z zachowanymi elementami tradycyjnej zabudowy.

Zabytki

  • pozostałości parku dworskiego i układu przestrzennego dawnego majątku (m.in. pozostałości zabudowy folwarcznej)
  • średniowieczne umocnienia liniowe, tzw. wały podłużne

Bibliografia

Klimek Robert,Funkcjonowanie i obecny stan zachowania średniowiecznych wałów podłużnych w południowej części Dominium Warmińskiego, Pruthenia, t. III, 2008, ss. 176-177.
Lewicka Daniela, Tomkiewicz Ryszard, Gmina Dywity: teraźniejszość i przeszłość, Olsztyn 1994.
Bank Danych Lokalnych GUS [14.12.2013]
Kopernik Warmiakiem [14.12.2013]
Genealogy.net [14.12.2013]