Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Dobrym Mieście
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Dobrym Mieście
Rok założenia 1996 rok
Siedziba ul. Garnizonowa 20, 11-040 Dobre Miasto
Profil działalności pomoc społeczna, aktywizacja osób z upośledzeniem umysłowym, nauka i kultura
Kontakt tel. 89 615 18 45, tel. WTZ 89 615 37 47, e-mail: zk.dobremiasto@psouu.org.pl
KRS 00 00 33 49 82

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Dobrym Mieście – stowarzyszenie Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz kół terenowych. W Polsce działa łącznie 29 kół terenowych tego stowarzyszenia. Koło PSOUU posiada własną osobowość prawną oraz status Organizacji Pożytku Publicznego. Działalność koła koncentruje się wokół trzech placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Olsztynie, Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także Klubu Terapeutycznego. Obecnym przewodniczącym zarządu koła PSOUU w Dobrym Mieście jest Wojciech Gajewski.

Historia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście jest jednostką terenową, która kontynuuje działalność Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski utworzonego przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci założonego w 1963 roku. W 1984 roku Komitet zmienił nazwę na Krajowy Komitet Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym.

Koło PSOUU w Dobrym Mieście działa od 6 lipca 1996 roku. Dokładnie 8 września 2009 roku uzyskało osobowość prawną, a także wpis do rejestru stowarzyszeń. Dwa miesiące później - w listopadzie - otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.

W 1998 roku dzięki staraniom Koła PSOUU w Dobrym Mieście, wspólną decyzją władz miasta, Głównego Zarządu Stowarzyszenia oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zdecydowano o utworzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej. 2003 rok, który został ogłoszony przez Unię Europejską Rokiem Osób Niepełnosprawnych, stał się przełomowy dla utworzenia WTZ. Koło wówczas podpisało z olsztyńskim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie umowę o utworzeniu warsztatu w grudniu 2004 roku. WTZ rozpoczęły swoją działalność w terminie - a dokładnie 1 grudnia 2004 roku.

W 2004 roku koło PSOUU w Dobrym Mieście po raz pierwszy zorganizowało Powiatowy Dzień Integracji. 31 maja 2014 roku zorganizowany dziesiątą już edycję tej imprezy. Jej celem jest promowanie wśród lokalnej społeczności idei integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Od 2007 roku nieprzerwanie działa Integracyjny Klub Terapeutyczny "Być razem" utworzony przez koło PSOUU w Dobrym Mieście.

Pod koniec 2009 roku koło liczyło 58 członków. W 2011 liczba ta wzrosła do 60 osób.

Statut

Podstawowym dokumentem o charakterze statutowym koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Dobrym Mieście jest status całego, ogólnopolskiego stowarzyszenia. Pełna wersja statutu dostępna jest na stronie psouu.org.pl.

Cele

Celem PSOUU Koła w Dobrym Mieście jest:

 • Wyrównywanie szans osób z upośledzeniem umysłowym,
 • Tworzenie warunków przestrzegania praw człowieka wobec osób z upośledzeniem umysłowym,
 • Aktywizacja osób z upośledzeniem umysłowym do życia społecznego,
 • Wspieranie rodzin osób z upośledzeniem umysłowym.

Zarząd

Formy działalności

Koło w Dobrym Mieście w celu realizacji postanowień statutowych podejmuje następujące działania:

 • Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (WZT) dla grupy osób niepełnosprawnych, którego celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych w miarę możliwości uczestników;
 • Prowadzenie - wspólnie z olsztyńskim kołem PSOUU - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Olsztynie dla osób niepełnosprawnych;
 • Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym;
 • Współpraca z Bankiem Żywności w ramach dożywiania podopiecznych koła;
 • Prowadzenie Integracyjnego Klubu Terapeutycznego, którego celem jest integrowanie osób niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami, a także prowadzenie terapii w ramach zajęć plastycznych i muzycznych;
 • Organizowanie imprez krajoznawczych;
 • Prowadzenie zespołów tanecznych i muzycznych;
 • Uczestniczenie w konkursach plastycznych i wiele innych.

Bibliografia

Baza organizacji pozarządowych i instytucji [09.06. 2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [09.06. 2014]
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym [09.06. 2014]
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Dobrym Mieście [09.06. 2014]
X Powiatowy Dzień Integracji, www.psouu.xip.pl/ [09.06. 2014]
Roczne Sprawozdanie Merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011 [09.06. 2014]
Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Dobrym Mieście za rok 2009 [09.06. 2014]