Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bartoszycach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bartoszycach

Siedziba poradni.Źródło: www.poradniabartoszyce.eu [29.06.2014]
Siedziba poradni.
Źródło: www.poradniabartoszyce.eu [29.06.2014]
Data założenia: 1977
Poziom szkoły: publiczna placówka oświatowo-wychowawcza
Adres: 11-200 Bartoszyce
ul. Kętrzyńska 44

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bartoszycach – publiczna placówka oświatowo-wychowawcza z siedzibą w Bartoszycach. Funkcjonuje od 1977 roku. Obecnym dyrektorem poradni jest mgr Anna Binięda .

Historia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bartoszycach powstała w 1977 roku. Organem prowadzącym jest powiat Bartoszyce. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu.

Cele poradni

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Obecnie pod opieką poradni jest 50 placówek oświatowych oraz ok. 13 tysięcy dzieci. Bezpłatnie, z usług 12 pracowników (psychologów, pedagogów, pedagogów-terapeutów, logopedów, oligofrenopedagog, tyflopedagog, socjoterapeuty i doradcy zawodowego) mogą skorzystać dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół i placówek z powiatu bartoszyckiego.

Oferta poradni

Poradnia w swojej ofercie proponuje różne formy pomocy:

 • dla rodziców - np. warsztaty, warsztaty psychoedukacyjne, prelekcje,
 • dla dzieci i młodzieży - np. zajęcia edukacyjne, warsztaty adaptacyjno-integracyjne, zajęcia wspomagające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym, trening kontroli złości, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty i badanie predyspozycji zawodowych, warsztaty kreatywnego myślenia
 • dla nauczycieli - np. warsztaty, konsultacje, treningi.

Kadra pedagogiczna

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bartoszycach:

 • mgr Joanna Agnieszka Bielicka - neurologopeda
 • mgr Anna Binięda - logopeda - dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
 • mgr Jolanta Dębiec - pedagog, terapeuta
 • mgr Aldona Dunowska - psycholog
 • mgr Lucyna Grzelak - logopeda
 • mgr Agnieszka Jankowska - psycholog, terapeuta rodzinny
 • mgr Sylwia Kubalska - surdopedagog
 • mgr Justyna Lewicka-Binięda - pedagog, terapeuta
 • mgr Dorota Malankiewicz - pedagog
 • mgr Dorota Michałowska - tyflopedagog
 • mgr Ewa Rodziewicz - oligofrenopedagog
 • mgr Małgorzata Wendorff-Karólewska - socjoterapeuta, doradca zawodowy
 • mgr Barbara Zegler - psycholog
 • mgr Elżbieta Żuławska - pedagog
 • mgr Agnieszka Żydonis - psycholog
 • Jolanta Michaliszyn - lekarz, członek Zespołu Orzekającego

Ciekawostki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bartoszycach wraz z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Bartoszycach wchodzi w skład Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach.

Bibliografia

poradniabartoszyce.eu [29.06.2014]
krs-online.com.pl [29.06.2014]