Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie

Data założenia: 1982
Poziom szkoły: publiczna placówka oświatowo-wychowawcza
Adres: 14-500 Braniewo ul. Kościuszki 105a


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie – publiczna placówka oświatowo-wychowawcza z siedzibą w Braniewie. Istnieje od 1982 roku. Obecnym dyrektorem poradni jest Barbara Dytkowska.

Historia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie powstała w 1982 roku. Zatrudnia różnych specjalistów. Swym terenem działania obejmuje: Miasto i Gminę Braniewo, Miasto i Gminę Frombork, Miasto i Gminę Pieniężno, Gminę Płoskinia, Gminę Lelkowo, Gminę Wilczęta.

Zakres działania

W ramach podstawowej działalności poradnia prowadzi:

Diagnozę m. in.:

 • możliwości intelektualnych
 • rozwoju małego dziecka (w wieku 0 - 6)
 • mocnych stron
 • potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży
 • odchyleń i zaburzeń rozwojowych
 • zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego, osobowości, zaburzeń mowy,
 • przyczyn niepowodzeń szkolnych, trudności wychowawczych i adaptacyjnych
 • zainteresowań i predyspozycji zawodowych młodzieży.

Terapię:

 • logopedyczną,
 • psychologiczną (zaburzenia emocjonalne, adaptacyjne, trudności wychowawcze, moczenie nocne, przemoc, wykorzystywanie seksualne),
 • pedagogiczną (pomoc dla dzieci z odroczoną realizacją obowiązku szkolnego, terapia dysleksji, dysortografii i dysgrafii, dyskalkulii),
 • rehabilitację dzieci niepełnosprawnych ruchowo,
 • terapię dzieci autystycznych,
 • socjoterapię.

Pedagogizację rodziców

Zajęcia warsztatowe dla rodziców

Szkoleniowe rady pedagogiczne

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Formy pracy

Specjaliści w poradni pracują za pomocą następujących form:

 • indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
 • terapia rodziny
 • grupy wsparcia
 • prowadzenie mediacji
 • interwencja kryzysowa
 • warsztaty
 • porady i konsultacje
 • wykłady i prelekcje
 • działalność informacyjno-szkoleniowa

Kadra pedagogiczna

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie:

 • Barbara Dytkowska - dyrektor poradni
 • psycholodzy: Agnieszka Lasecka, Anna Mróz-Kaźmierczak, Szymon Kaźmierczak, Ewa Trzebiatowska
 • pedagodzy: Barbara Dytkowska, Justyna Szewczyk, Aleksandra Kuczyńska-Marek,Anna Kich, Justyna Bendryn-Nagórko
 • Neurologopeda: Małgorzata Sulkowska
 • oligofrenopedagodzy: Justyna Szewczyk, Małgorzata Sulkowska, Anna Kich
 • Surdopedagog: Aleksandra Kuczyńska-Marek
 • Tyflopedagog: Ewa Spanowska
 • Doradca zawodowy: Roman Michalski
 • Lekarz: Iwona Ligia Marzjan

Ciekawostki

Poradnia w Braniewie bierze udział w przedsięwzięciach Warmińsko–Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Pakt jest instytucjonalną współpracą partnerów na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim.

Bibliografia

pppbraniewo.edu.pl [08.08.2014]
krs-online.com.pl [04.08.2014]