Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim

Siedziba ul. Ornecka 2d, 11-100 Lidzbark Warmiński
Kierownik Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim lek.wet.Krzysztof Cezary Rudziński
Kontakt tel: 89 767 22 22, fax: 89 767 06 71

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim - państwowa jednostka budżetowa, przy pomocy której Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim wykonuje swoje zadania jako kierownik Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim.

Charakterystyka

Podstawy prawne działania urzędu reguluje ustawa z dnia 24.04.1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa [1] oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz.450)[2], rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie organizacji inspektoratów weterynarii (Dz. U. Nr 65. poz.605)[3]. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim działa na terenie powiatu lidzbarskiego.

Zadania

Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

 • zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie
 • badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych i ich mięsa, przeznaczonego do spożycia przez ludzi
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej
 • sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt
 • kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania

Struktura

W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim wchodzą:

 • Zespół do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, ochrony zwierząt i środków żywienia zwierząt
 • Zespół do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Sekretariat powiatowego lekarza weterynarii, zespół do spraw finansów, księgowości, administracji i zaopatrzenia

Kierownictwo

Funkcję powiatowego Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim lek.wet. Krzysztof Cezary Rudziński.

Przypisy

 1. Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt[13.11.2014]
 2. Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej[13.11.2014]
 3. Rozporządzenie Ministra[13.11.2014]

Bibliografia

BIP PIW Lidzbark Warmiński[13.11.2014]