Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sząbruku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sząbruku

Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: przedszkolny
Podtyp szkoły: przedszkole
Adres: ul. Samulowskiego 1, 11-036 Gietrzwałd

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sząbruku – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sząbruku. W zespole funkcjonuje również Szkoła Podstawowa. Dyrektorem Zespołu jest obecnie Bolesław Korosteński.

Historia

Przedszkole powstało w XX w. Wraz ze Szkołą Podstawową w Sząbruku, która funkcjonowała już od XVII w., utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sząbruku.

Cele i zadania

Głównym celem oddziaływań wychowawczych przedszkola jest kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne, czyli społeczne pochwały (indywidualne, grupowe i przed rodzicem) i konkretne nagrody (nagrody rzeczowe, dyplomy, medale, różne emblematy itp.). W budowaniu systemu motywacji placówka stosuje następujące zasady zapisane w Programie wychowawczym przedszkola:

 • "łączyć nagrody konkretne ze społecznymi
 • stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego
 • przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego
 • unikać nadmiaru nagród
 • skonsultować nagrody z rodzicami
 • nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie tylko efekt
 • zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień

Kadra pedagogiczna

W przedszkolu pracuje aktualnie (2014/2015) trzech nauczycieli: Ligia Sienkiewicz, Agnieszka Greifenberg, Ludmiła Anna Paczyńska.

Działalność organizacyjna

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 06.30 – 16.30. Posiada trzy oddziały: grupę starszą, grupę młodszą i grupę "0".

Organizacja dnia obejmuje swoim zakresem następujące działania:

 • 6.30 - 7.45: Rozpoczęcie dnia w przedszkolu, schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z dziećmi i ich rodzicami, swobodna działalność dzieci, zabawy ogólnorozwojowe, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne.Ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne, artykulacyjne. Przygotowanie pomocy i materiałów do zajęć i zabaw.
 • 7.45 – 8.00: Porządkowanie sali, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku
 • 8.00 – 8.30: Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Zabiegi higieniczne po śniadaniu ( mycie zębów)
 • 8.30 – 9.00: Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • 9.00 – 9.45: Zajęcia dydaktyczne z realizacją podstawy programowej MEN. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjno-wychowawczych wyzwalających twórczą postawę i ekspresję dzieci o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym. Zajęcia kierowane przez nauczyciela, zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, muzyczne
 • 9.45 – 10.00: Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • 10.00 – 11.00: Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne (w razie braku pogody w sali). Zabawy badawcze, poznawanie różnych środowisk przyrodniczych
 • 11.00 – 11. 30: Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Przygotowanie do obiadu – porządkowanie sali, czynności higieniczne
 • 11.30 – 12.00: Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
 • 12.00 – 14.00: Odpoczynek na leżakach. Zabawy, zajęcia o charakterze relaksacyjnym (rozluźnienie, wyciszenie dzieci za pomocą różnych technik relaksacji, np. elementy bajkoterapii, muzykoterapii)
 • 14.00 – 14.20: Podwieczorek
 • 14.20 – 16.30: Zabawy zorganizowane i dowolne z inicjatywy dzieci, zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy w teatr, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym i wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym, gry edukacyjne z małym zespołem, kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

Przedstawiona organizacja dnia ma charakter ramowy, mogą wystąpić niewielkie zmiany w zależności od grupy.

Placówka organizuje oprócz zajęć przewidzianych ustawowo zajęcia dodatkowe, np. rytmikę, tańce, naukę języka angielskiego – w całości opłacane przez rodziców. Odbywa się to w miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola.

Bibliografia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sząbruku[13.11.2014]
szkolnictwo.pl[13.11.2014]