Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sząbruku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zespół Szkolno–Przedszkolny w Sząbruku

Budynek placówki. Źródło: www.zspszabruk.pl
Budynek placówki. Źródło: www.zspszabruk.pl
Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: przedszkolny, podstawowy
Podtyp szkoły: przedszkole, szkoła podstawowa
Adres: ul. Samulowskiego 1, 11-036 Gietrzwałd


Zespół Szkolno–Przedszkolny w Sząbruku – placówka oświatowa działająca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Obecnie dyrektorem Zespołu jest Bolesław Korosteński.

Historia

Już w XVIII w. w Sząbruku powstała przyparafialna szkoła trzyklasowa. Z czasem, w miarę jej rozwoju i pojawienia się świadomości pedagogicznej rodziców, powołano przy niej przedszkole (XX w.) i stworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sząbruku.

Cele i zadania

Społeczności szkoły i przedszkola w realizacji celów i zadań kierują się słowami Kardynała Stefana Wyszyńskiego "Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem". Przyjęły te słowa za swoje motto.

W Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sząbruku zaznaczono, iż w realizacji zadań szkoły podstawowej i przedszkola placówka zapewnia uczniom:

  • realizację obowiązku szkolnego i przedszkolnego
  • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia placówki na odpowiednim etapie edukacyjnym oraz radzenia sobie w dalszym życiu
  • rozwój ich różnorodnych pasji i zainteresowań
  • wyrównywanie braków edukacyjnych i rozwojowych
  • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, językowej i religijnej
  • rozwijanie tożsamości etnicznej

Działalność organizacyjna

W skład zespołu wchodzą:

Placówki te mieszczą się w dwóch budynkach. Aktualnie do Zespołu, zgodnie z przyjętym przez gminę obwodem, uczęszczają uczniowie z Łupstycha, Gronit, Kudyp, Naterek, Sząbruka, Siły, Barwin i Unieszewa.

Pracownicy

W skład kadry pedagogicznej wchodzą nauczyciele szkoły podstawowej i przedszkola, tworzących Zespół.

Dodatkowo w placówce zatrudnione są osoby z obsługi administracyjno-technicznej:

  • Małgorzata Samul
  • Krystyna Zajączkowska
  • Maria Pacewicz
  • Anita Milewska

Bibliografia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sząbruku[13.11.2014]
szkolnictwo.pl[13.11.2014]