Publiczna Szkoła Podstawowa w Klęczkowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczna Szkoła Podstawowa w Klęczkowie

Data założenia:
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Klęczkowo 13, 13-200 Działdowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Klęczkowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Klęczkowie. Dyrektorem Szkoły Podstawowej jest Grażyna Lauterbach.

Cele i zadania

Zadaniem Szkoły Podstawowej jest:

  • zapewnienie nauki poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem
  • zapewnienie nauki wymaganych pojęć
  • przekazanie rzetelnej wiedzy
  • rozwinięcie w uczniach zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
  • zapoznanie uczniów z dziedzictwem kultury narodowej w perspektywie kultury europejskiej

Działalność

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny przeznaczony dla dzieci 6-letnich, tzw. klasa "0", która realizuje program wychowania przedszkolnego.

Placówka zapewnia dzieciom udział w:

  • kołach zainteresowań
  • konkursach i olimpiadach
  • kołach artystycznych
  • imprezach i uroczystościach szkolnych
  • wycieczkach przedmiotowych i turystyczno-krajoznawczych

Bibliografia

szkolnictwo.pl [30.11.2014]