Puchówka

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Puchówka

Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olecki
Gmina Wieliczki
Liczba ludności (2010) 68
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Puchówka
Puchówka
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Puchówka
Puchówka
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Puchówka (niem. Puchowken, od 1938 r. Wiesenfelde) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Wieliczki. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego. W latach 1999–2001 wieś wchodziła w skład powiatu olecko-gołdapskiego. W 2010 roku liczyła 68 mieszkańców. Obecnie funkcję sołtysa sprawuje Marzena Suchocka[1].

Położenie

Wieś położona jest w północno–wschodniej części województwa warmińsko–mazurskiego, na Pojezierzu Ełckim, 18 km na południowy wschód od Olecka i 10 km na południowy wschód od Wieliczek, na wschód od Legi; w pobliżu granicy z powiatem ełckim. Rozciągające się w tej okolicy lasy nazywane są Kleszczewskim Borem.

Dzieje miejscowości

Wieś powstała w ramach kolonizacji północno–wschodnich terenów Prus Książęcych. W 1565 roku starosta Wawrzyniec von Halle potwierdził nadanie Bartkowi Rostkowi dwóch łanów sołeckich na prawie magdeburskim. Ze swej strony sołtys zobowiązał się do założenia wsi czynszowej na 20 łanach; osadnicy otrzymali pięcioletnią wolniznę. Wieś początkowo nazywana była od swego zasadźcy (Rosteckwolli), nazwa Puchówka utrwaliła się dopiero od drugiej połowy XVII wieku. Miejscowość należała do parafii ewangelickiej w Wieliczkach.

Szkołę we wsi założono na przełomie XVIII i XIX wieku, ale prawa otrzymała dopiero w 1849 roku. W 1935 roku zatrudniony w niej był jeden nauczyciel, a w ośmiu klasach uczęszczało do niej ogółem 48 uczniów.


Liczba mieszkańców w poszczególnych latach:

  • 1857 r. - 147 osób
  • 1933 r. - 229 osób
  • 1939 r. - 203 osoby

Religia

Wieś znajduje się na terenie parafii rzymskokatolickiej w Wieliczkach.

Bibliografia

Białuński Grzegorz, Kolonizacja "Wielkiej Puszczy" (do 1568 roku) - starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Olsztyn 2002.
Olecko. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar i in., Olsztyn 1974.
Statistisch-Topographisches Adreß-Handbuch von Ostpreussen, Commission bei Wilhelm Koch, Königsberg 1857.
Bank Danych Lokalnych GUS [12.11.2013]
Vervaltugsgeschichte [12.11.2013]

Przypisy