Rezerwat Łabędź

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Rezerwat przyrody Łabędź

Rodzaj rezerwatu torfowiskowy
Państwo  Polska
Data utworzenia 1958
Powierzchnia 13,82 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Łabędź
Rezerwat przyrody Łabędź
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Łabędź
Rezerwat przyrody Łabędź
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Rezerwat przyrody Łabędź – rezerwat przyrody utworzony w 1958 r. (MP nr 16, poz. 107), położony jest na terenie gminy Biskupiec w leśnictwie Krotoszyny, w Nadleśnictwie Łąkorz. Jest to rezerwat ścisły o charakterze torfowiskowym o powierzchni 10,61 ha, która w 1987 roku została powiększona do 13,82 ha. Obejmuje ochroną torfowisko przejściowe wraz z typowymi dla niego zespołami roślinności oraz rzadkimi składnikami naszej flory.

Rezerwat Łabędź
Rezerwat Łabędź

Fizjogeografia terenu i szata roślinna

Obszar torfowiska zajmuje śródleśne obniżenie terenowe, wypełnione u schyłku ostatniego glacjału bryłami martwego lodu. Po ich wytopieniu powstało płytkie jezioro morenowe, które zostało porośnięte roślinnością torfowiskową. Proces ten przyśpieszyły prace melioracyjne, prowadzone w II połowie XIX wieku. Centralną część dawnego jeziora o wysokim poziomie wodnym zajmuje torfowisko niskie. Ku obwodowi lokalizują się zespoły mszarne, typowe dla torfowiska przejściowego, natomiast obrzeża porasta bór mieszany.

Rośliny

Szata roślinna rezerwatu cechuje duża różnorodność zarówno zespołów roślinnych, jak i bogaty skład gatunkowy jego flory. Odnotowano tu 246 gatunków roślin, przy czym dominują gatunki z rodziny traw, turzycowatych, złożonych i różowatych. W rezerwacie występują m.in. turzyca bagienna, turzyca nitkowata, dzióbkowata, wełnianka wąskolistna, trzcina pospolita, siedmiopałecznik błotny, a z roślin objętych ochroną gatunkową: rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, kruszyna pospolita i barwinek pospolity.

Zobacz też

Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [22.10.2014]
pl.wikipedia.org, Rezerwat Łabędź [22.10.2014]

Bibliografia

S. Dąbrowski, B. Polakowski, L. Wołos, Obszary chronione i pomniki przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztynie 1999.