Rezerwat Bajory

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Rezerwat przyrody Bajory

Rodzaj rezerwatu faunistyczny
Państwo  Polska
Data utworzenia 1988
Powierzchnia 216,37 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Bajory
Rezerwat przyrody Bajory
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Bajory
Rezerwat przyrody Bajory
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Rezerwat przyrody Bajory – rezerwat przyrody utworzony w 1988 r. (MP nr 32, poz. 293) w celu ochrony biotopów lęgowych licznych gatunków zwierząt wodnych i błotnych. Rezerwat o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, zajmuje obszar 216,37 ha oraz obejmuje wtórnie zabagnione łąki i lasy oraz odcinek Kanału Mazurskiego.

O rezerwacie

Rezerwat Bajory znajduje się około 11 km na północ od Srokowa i około 0,5 km na zachód od wiosek Bajory Małe i Bajory Wielkie. W pobliżu (ok. 1 km) znajduje się rezerwat Kaleckie Błota. Oba obiekty są do siebie zbliżone pod względem flory i fauny. Większość terenu obydwu rezerwatów znajduje się 1-1,5 m poniżej dna kanału. Obie powierzchnie ulęgły wtórnemu zabagnieniu ze względu na brak konserwacji rowów melioracyjnych oraz w wyniku żerowania na tym terenie bobrów. Znajdują się też tu wyrobiska po eksploatacji torfu.

Zwierzęta

Na terenie rezerwatu znajdują się liczne żeremia bobrów, można też tu spotkać łosia, sarnę, dzika, lisa, jenota, wydrę oraz norkę amerykańską (Mustela vison). Ornitofaunę rezerwatu reprezentuje duża populacja świergotka drzewnego (Anthus trivialis), pokląskwy (Saxicola rubetra) i skowronka polnego (Alauda arvensis). Z wodami torfianek (czyli niewielkich zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego) oraz Kanału Mazurskiego związane są krzyżówka, cyranka (Anas querquedula), krakwa (Anas strepeta), łabędź niemy, błotniak stawowy, łyska, wodnik, zimorodek i trzciniak.

Zagęszczenie występowania ptaków, porównywane do Bagien Biebrzańskich, czyni ten rezerwat obszarem o dużej wartości ornitologicznej. Znajduje się tu jedno z największych w kraju skupisk lęgowych strumieniówki (Locustella fluviatilis). Oprócz 89 gatunków lęgowych występujących w rezerwacie, zalatują tu na żer kruki, orliki krzykliwe, jastrzębie, myszołowy, pustułki (Falco tinnunculus), błotniaki łąkowe (Circus pygargus).

Ciekawostki

Na Kanale Mazurskim bobry pojawiły się w latach 60. XX wieku. Były to zwierzęta pochodzące z populacji powstałej w dorzeczu Pregoły po wypuszczeniu przez Rosjan w 1955 r. 40 bobrów europejskich odłowionych na Białorusi. Żeremia na torfowisku powstawały kolejno w 1973, 1975, 1980 i 1981 roku. Z tak powstałego matecznika rozmnażające się bobry rozprzestrzeniły się na nowe obszary.

Bibliografia

Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L., Obszary chronione i pomniki przyrody województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie, 1999.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego [09.02.2015]
pl.wikipedia.org, rezerwat Bajory [09.02.2015]

Galeria zdjęć