Rezerwat Bukowy

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Rezerwat Bukowy

Rodzaj rezerwatu leśny
Państwo  Polska
Data utworzenia 1954
Powierzchnia 8,35 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat Bukowy
Rezerwat Bukowy
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat Bukowy
Rezerwat Bukowy
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Rezerwat Bukowy – rezerwat powołany w 1954 r. (Monitor Polski nr 123, poz. 1781). We wczesnych latach powojennych był uznawany za zabytek na mocy zarządzenia wojewody olsztyńskiego z dnia 17.02.1949 r. Rezerwat o powierzchni 8,35 ha znajduje się koło miejscowości Otry w gminie Kolno na terenie Nadleśnictwa Mrągowo. Utworzony został w celu ochrony drzewostanu bukowego położonego na wschodnim krańcu zasięgu geograficznego buka zwyczajnego.

O rezerwacie

Głównym składnikiem drzewostanów rezerwatu jest około 150-letni buk. Ze względu na słabą kondycję starodrzewia obserwuje się zjawisko wypadania drzew i zmniejszanie procesu naturalnego odnawiania się.

Fizjogeografia terenu i szata roślinna

Rezerwat zlokalizowany jest na terenie moreny czołowej. Obszar ten jest stosunkowo silnie sfalowany. Występują tu gleby brunatne wyługowane, wytworzone w większości z piasków gliniastych mocnych, miejscami z gliny średniej. W bezodpływowych zagłębieniach terenu rezerwatu występują warstwy torfu o miąższości 50-60 cm. Drzewostany rezerwatu przedstawiają typ siedliskowy lasu liściastego.

Rośliny

Gatunkiem dominującym jest buk zwyczajny w wieku 130-150 lat z domieszką świerka pospolitego, klonu zwyczajnego, lipy drobnolistnej, brzozy brodawkowatej, grabu zwyczajnego i (bardzo rzadko) sosny zwyczajnej. W podroście występują: wiąz pospolity, jesion wyniosły, dąb szypułkowy. W podszyciu poza wymienionymi gatunkami występuje pospolicie leszczyna, trzmielina brodawkowata, trzmielina zwyczajna.

Z roślin chronionych należy wymienić tu wawrzynek wilczełyko. Runo charakteryzuje się bogactwem gatunkowym z przewagą roślin właściwych lasom liściastym. Wśród nich licznie występuje narecznica samcza, krótkoostna i grzebieniasta, zachyłka trójkątna, skrzyp leśny, gwiazdnica gajowa i wielkokwiatowa, szczyr trwały, kopytnik pospolity, zdrojówka rutewkowata, czerniec gronkowy, żywiec cebulkowy. Z roślin objętych ochroną gatunkową: bluszcz pospolity, lilia złotogłów, konwalia majowa, podkolan biały, gnieźnik leśny, buławnik czerwony i przytulia wonna.

Bibliografia

Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L., Obszary chronione i pomniki przyrody województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie, 1999.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego [09.02.2015]
natura.wm.pl [09.02.2015]

Galeria zdjęć