Rezerwat Czerwona Struga

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Rezerwat Czerwona Struga

Rodzaj rezerwatu florystyczny
Charakter torfowiskowy
Państwo  Polska
Data utworzenia 1973
Powierzchnia 3,59 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat Czerwona Struga
Rezerwat Czerwona Struga
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat Czerwona Struga
Rezerwat Czerwona Struga
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Rezerwat Czerwona Struga – rezerwat utworzony w 1973 r. (MP nr 5, poz. 38) w celu ochrony łęgu gwiazdnicowo-olchowego Stellario-Alnetum z bogatym stanowiskiem pióropusznika strusiego. Powierzchnia rezerwatu wynosi 3,59 ha. Rezerwat położony jest w środkowej części Puszczy Rominckiej, 3 km na północny wschód od wsi Budwiecie i około 16 km na wschód od Gołdapi, w Dubeninki (gmina wiejska)gminie Dubeninki, na terenie Nadleśnictwa Gołdap.

O rezerwacie

W granicach rezerwatu znajduje się około półtorakilometrowy fragment doliny Czerwonej Strugi. Strumień ten, płynąc naturalnym, meandrującym korytem, uformował dolinę o stromych stokach. Porasta je wielogatunkowy las liściasty z domieszką świerka pospolitego. Żyzne dno doliny zajmuje łęg gwiazdnicowo-olchowy.

Rośliny

Drzewostan rezerwatu tworzy olcha czarna z niewielką domieszką jesionu wyniosłego i wiązu górskiego. W runie występują bardzo liczne stanowiska pióropusznika strusiego, a także rośliny charakterystyczne dla łęgu: m.in. pokrzywa zwyczajna, ziarnopłon wiosenny, zawilec gajowy, zawilec żółty, gwiazdnica gajowa, czartawa pośrednia.

Pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris), główny przedmiot ochrony w rezerwacie, jest gatunkiem paproci występującym głównie w górach, a na niżu bardzo rzadkim.

Bibliografia

Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L., Obszary chronione i pomniki przyrody województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie, 1999.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego [09.02.2015]
pl.wikipedia.org [09.02.2015]

Galeria zdjęć