Rezerwat Mechacz Wielki

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Rezerwat przyrody Mechacz Wielki

Rodzaj rezerwatu torfowiskowy
Państwo  Polska
Data utworzenia 1974
Powierzchnia 146,72 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Mechacz Wielki
Rezerwat przyrody Mechacz Wielki
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Mechacz Wielki
Rezerwat przyrody Mechacz Wielki
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Rezerwat przyrody Mechacz Wielki – rezerwat przyrody utworzony w 1974 roku (MP nr 28, poz. 72) w celu ochrony doskonale zachowanego, rozległego kompleksu torfowiskowego z licznymi i rzadkimi gatunkami roślin. Położony w Puszczy Rominckiej w Nadleśnictwie i gminie Gołdap, zajmuje powierzchnię 146,72 ha.

O rezerwacie

Rośliny

Środkową część rezerwatu zajmuje torfowisko wysokie porośnięte niską, karłowatą sosną. W warstwie krzewów występuje pojedynczo świerk pospolity, brzoza omszona i podrost sosny. W runie dominuje wełnianka pochwowata, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, mniej licznie rosiczka okrągłolistna, żurawina drobnolistkowa, bażyna czarna, malina moroszka. W warstwie mszystej przeważają torfowce.

W obrębie torfowiska wysokiego reprezentującego zespół mozaikowo występują niewielkie płaty zespołów torfowisk mszysto-turzycowych: turzycy bagiennej i przygiełki białej. Na obwodzie torfowiska występują płaty boru bagiennego, świerczyny na torfach oraz olesu.

Bibliografia

Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L., Obszary chronione i pomniki przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie, 1999.

Zobacz też

Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [12.12.2014]
Rezerwat przyrody Mechacz Wielki, pl.wikipedia.org [12.12.2014]

Galeria zdjęć